Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Reakce na článek “Zdravotní pojištění cizinců musí být zachováno v režimu zdravého rozumu”

Vyjádření Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR k článku Roberta Kareše, výkonného ředitele PVZP. Článek byl uveřejněn ve čtvrtletníku Pojistný obzor (4/2015, s.19-20) a jeho předmětem je kritika postoje nevládních organizací ve vztahu k úpravě zdravotního pojištění migrantů v ČR.

Zdravotní pojištění cizinců musí být zachováno v režimu zdravého rozumu. Tak zní titulek článku Roberta Kareše. Samotnému návrhu novely zákona o pobytu cizinců se pan Kareš však příliš nevěnoval a omezil se na kritiku nevládních organizací prostřednictvím tajemných náznaků, které mají spíše ve čtenáři vzbudit pocity něčeho nekalého než přispět do racionální diskuse. Mezi těmito náznaky kromě hypotetických propočtů a odkazů na tolik obávanou zdravotní turistiku nemůže samozřejmě chybět ani odkaz na financování nevládních organizací, kdy pan Kareš vyzývá ke hře s “otevřenými kartami”. Konsorcium vítá tuto iniciativu ze strany komerční pojišťovny, která dlouhodobě svoje přesná čísla doposud tajila, protože dle Roberta Kareše standardy České národní banky neukládají povinnost tyto informace sdělovat a “ta čísla stejně někteří aktivisté vytrhávali z kontextu” (vizte článek na serveru www.zdravi.e15.czJménem zdraví, pojistěte se” ze dne 10. 1. 2011). Hra s otevřenými kartami tedy znamená i diskusi nad přesnými údaji a čísly. Jaké jsou tedy přesné počty osob odkázaných na komerční zdravotní pojištění, jaké jsou přesné částky, které se od cizinců vybírají, provozní náklady, náklady na zprostředkovatele i výše pojistného plnění? Všechny dosavadní snahy o získání těchto informací se prozatím se zlou potázaly.

Autor uvádí, že kritika nevládních organizací je stále stejně monotónní, když organizace tvrdí, že řešením současné nepřehledné situace je pouze automatický vstup všech migrantů do veřejného zdravotního pojištění, což by bylo pro Českou republiku dokonce výhodné, a že současným i nově navrhovaným stavem porušuje Česká republika evropská nařízení, různé úmluvy atd.

Kritika systému zdravotního pojištění se samozřejmě může zdát monotónní, ovšem problematický stav trvající beze změn již několik let logicky příliš mnoha invencím nepřeje. Stávající stav je výhodný pro komerční pojišťovny, které mají postaráno o dobrý business ex lege, a ty se ho proto nechtějí vzdát. Konsorcium nikdy nevolalo po “automatickém vstupu všech migrantů do veřejného zdravotního pojištění”. Opakovaně se vyjadřuje k nutnosti zahrnout některé kategorie osob do tohoto systému, kdy z tohoto požadavku vyjímá například běžné turisty, kteří přijeli za účelem krátké dovolené s vlastním cestovním pojištěním.

Pokud pan Kareš uvádí, že kolegové z pojišťoven na Slovensku i v jiných zemích Evropské unie “jen nevěřícně kroutí hlavou”, je nutno jej i jeho kolegy odkázat na závěry české veřejné ochránkyně práv, Výboru OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva, Výboru OSN pro práva dítěte nebo také Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Všechny zmíněné subjekty současný stav kritizují. Pan Prokeš také zmiňuje, že tato problematika v těchto zemích navíc není předmětem různých grantů neziskových organizací, tudíž v těchto zemích ani nerezonuje. Pokud se pan Prokeš domnívá, že neexistuje-li financování projektů, které by se tímto problémem zabývali, tudíž ani nemůže existoval relevantní analýza a věcná kritika tohoto systému,  problém tak neexistuje jako takový „pouze protože není slyšet kritický hlas“ je toto velice špatné vnímání ne jen systému zdravotního pojištění a práv cizinců, ale i základních principů pluralitní demokracie a právního státu jako takového.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vítá zájem širší veřejnosti o tuto problematiku a doufá, že bude nadále vedena odborná diskuse na základě argumentů založených již pouze na přesných datech.

Kontaktní osoba:  Mgr. Anna Láníčková, tel: 721 953 553, email: policy@konsorcium-nno.cz

29. 1. 16
...nahoru ▲