Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Usnesení Rady ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

16. 4. 03
Usnesení se týká státních příslušníků třetích zemí mladších 18 let, kteří na území členských států přicházejí bez doprovodu dospělé osoby nebo byly bez doprovodu ponechány po vstupu na území členského státu. Členské státy mohou podle článku 2 přijmout taková opatření, aby zabránily nedovolenému vstupu nezletilých bez doprovodu na jejich území....
články

Usnesení Rady ze dne 4. prosince 1997 o opatřeních, která je třeba přijmout pro potírání účelových manželství (97/C 382/01)

16. 4. 03
Účelovým manželstvím se míní "manželství uzavřené mezi občanem členského státu s příslušníkem třetího státu, jehož jediným cílem je obejít právní předpisy o vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí a obdržet pro státního příslušníka třetí země povolení k pobytu nebo oprávnění pobývat v členském státě....
články

Zpráva o dodržování a ochraně lidských práv ukrajinských občanů v zahraničí

15. 4. 03
Ukrajinská veřejná ochránkyně lidských práv Nina Karpačová předložila 2. dubna zvláštní zprávu o stavu a dodržování lidských práv ukrajinských občanů v zahraničí. Agentura UNIAN uvádí, že podle různých ukazatelů odjíždí 2 až 7 milionů Ukrajinců pracovat do zahraničí. Karpačová je přesvědčená, že v zahraničí pracuje jeden z pěti práceschopných občanů Ukrajiny....
články

Výzkumná zpráva o plzeňské komunitě Arabů na stránkách migraceonline.cz

15. 4. 03 Lenka Derianová
Výzkumná zpráva „Arabové v Plzni“ je zaměřená na studium interpersonální komunikace jak v rámci arabské komunity samotné, tak mezi arabskou komunitou a okolním sociálním prostředím.Ve zprávě je zachycen proces integrace arabské komunity do majoritní společnosti se všemi jeho pozitivy a negativy.
publikace a výzkumy

Albánská komunita v ČR a mnohem více o migraci Albánců na migraceonline.cz

15. 4. 03 Filip Tesař
Dvě studie českého etnologa Filipa Tesaře o migraci Albánců naleznete na stránkách migraceonline.cz. První studie popisuje migraci Albánců do ČR v kontextu historickém a druhá v kontextu evropském. Autor podrobně vysvětluje příčiny a dopady migračních vln v různých historických etapách, ale rovněž nezapomíná zabrousit i k aktuálním otázkám kriminalizace albánských přistěhovalců....
články

Nařízení Rady ze dne 12. března 1999, kterým se určují třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic členských států vízum

15. 4. 03
Další předpis slaďující opatření v oblasti přistěhovalectví v Evropské unii. Součástí Nařízení je seznam států, jejichž občané musí při vstupu na území EU vízum. Anglický název: Council Regulation (EC) No 574/1999 of 12 March 1999 determining the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders of the Member States
články

Albánská komunita v ČR, historie a současnost emigrace Albánců

15. 4. 03 Filip Tesař
V první části článku autor sleduje migrace a charakter integrace Albánců na území Česka. Zárodek albánské komunity se podle autora konstituoval v 80. letech, kdy ČR sloužila jako relativně levné zázemí albánským gastarbeiterům pracujícím v Německu....
články

Albánská migrace a emigrace

15. 4. 03 Filip Tesař
Studie je komplexní prací o historii a současnosti albánské migrace s důrazem na situaci v zemích původu. Vedle základních údajů o albánských komunitách ve středověké jižní Evropě jsou zde popsány často nepříliš známé události. Například řízená migrace Albánců z Jugoslávie do tureckého Kurdistánu v 50. letech, nebo migrační situace v Albánii během občanské války v 90. letech....
články

D. Bobeva: Brain Drain from Central and Eastern Europe: a Study Undertaken on Scientific and Technical Staff in Ten Countries of Central and Eastern Europe

15. 4. 03
Studie je založená na výzkumech realizovaných ve východní a střední Evropě. Fenomén úniku mozků byl sledovaný na podkladě statistických dat a rozhovorů s akademickými pracovníky z Rumunska, Estonska, Litvy, Bulharska, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska, Česka a ze Slovinska. Úvodní částí studie je výsledná syntéza všech výzkumů. V druhé části jsou jednotlivé výzkumné zprávy....
publikace a výzkumy

Imigranti z vybraných států Balkánu

14. 4. 03 Jaroslav Otčenášek
Článek je historickým přehledem migrace ze šesti zemí Balkánského poloostrova do ČR od konce II. světové války až do současnosti. Autor sleduje migraci jako důsledek dějinných zvratů na Balkáně. Posuzuje také vývoj bilaterálních vztahů Česka (Československa) s vybranými zeměmi, který byl a je určující pro intenzitu migračních toků z této části Evropy do ČR....
články

Social Intergration of Migrant Workers and Other Ethnic Minorities: a Documentation of Current Research

10. 4. 03
Publikace je dokumentace soudobých (rok 1981) výzkumných projektů na téma sociální integrace pracovních migrantů a jiných etnických menšin v Evropě. Celkem 206 projektů je roztříděno do několika sekcí. Pod první sekci spadají popisné a analytické výzkumy sociální situace pracovních migrantů, tato sekce se dále člení na regionální studie, výzkumy proměn imigrantské společnosti a situace pracovních...
recenze

Arabové v Plzni

7. 4. 03 Lenka Derianová
Cílová skupina výzkumu je rozdělená do tří podskupin: studenti vysokých škol v Plzni, imigranti mimo studium a partnerky Arabů z řad majority. Primárním výstupem výzkumu je zmapování situace zkoumané skupiny. Velká část práce popisuje interakce zkoumané skupiny s majoritním obyvatelstvem....
publikace a výzkumy

Základní informace o migraci

7. 4. 03 Hana Kabeleová
Jakýsi úvod do uprchlické problematiky. Text se zabývá nejdůležitějšími aspekty migrace osob s důrazem na zvláštní kategorii migrantů - uprchlíky. Vysvětluje definici uprchlíka a principy Ženenvské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951.
články

M. Tomasi Silvano: The New Europe and International Migration

7. 4. 03
Sborník je zvláštní vydání časopisu „International Migration Review“. Příspěvky jsou výběrem z dokumentů konference „New Europe and International Migration“ pořádané v roce 1991 v Turíně. Příspěvky jsou rozdělené do tří sekcí. Články v první sekci jsou zaměřené na migrační procesy ve střední a východní Evropě. První příspěvek pojednává o mezinárodní migraci v postsovětském prostoru....
recenze

Etnické kategorizování v médiích

7. 4. 03 Petr Kaderka
Autor rozebírá otázku proč si česká média nemohou odpustit etnické kategorizování. Hledá určující kritéria výběru události pro její zařazení do zpravodajství, dále jak tato kritéria (zpravodajské hodnoty) souvisí s udržováním konstrukce sociální reality....
články
« | 1 | .. | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | .. | 159 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect