Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 4. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Mnoho cizinců přichází do České republiky za účelem zaměstnání. Cizincem se z hlediska zákona o zaměstnanosti rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, občanem EU/EHP a Švýcarska, ani jeho rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní příslušnosti. Část čtvrtá zákona upravuje postup zaměstnance a zaměstnavatele v případě zaměstnávání cizinců.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
13. 4. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲