Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 1. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Inspirativní projekt: švédština pro migranty aneb máme se co učit?

Inspirativní projekt: švédština pro migranty aneb máme se co učit?

Švédsko je jednou ze zemí s nejpropracovanějším integračním systémem vůči nově příchozím. Jednou z věcí, které napomáhají Švédsku k úspěšné integraci mnoha migrantů, je jejich jazykový kurz švédština pro imigranty (zkratkou SFI). Tento kurz je bezplatný a mají na něj ze zákona nárok všichni migranti, kteří si obstarali švédské osobní číslo (tzv. personnummer). Kurzy jsou určeny jak pro studenty, kteří se chtějí naučit švédsky ze studijních důvodů, tak pro migranty, kterým pomůže znalost švédštiny s hledáním vhodného zaměstnání. V průběhu kurzu se student neučí pouze základky jazyka, ale seznamuje se také se základy švédské kultury a společnosti. Článek přibližuje průběh kurzu SFI a čerpá jak z oficiálních zdrojů, tak z osobních zkušeností autorky, která část kurzu SFI podstoupila.

Kurzy SFI byly ve Švédsku zavedeny po roce 1960 kvůli narůstajícímu počtu migrantů. Každá obec musela zabezpečit existenci třídy/školy, na kterých se vyučuje SFI pro nově příchozí migranty. Kurzy SFI jsou zaměřeny na navě příchozí migranty, kteří mají nulovou nebo minimální znalost jazyka. Migranti, kteří mají znalost švédštiny pokročilejší nebo se jejich mateřský jazyk švédštině do značné míry podobá (například norština nebo dánština), nejsou vhodnými kandidáty na přijetí do kurzu SFI. Každoročně se kurzu zúčastní přibližně 100 000 cizinců. Podmínkou účasti na kurzu pro nově příchozí je i minimální věk 16 let a registrace ve Švédské daňové agentuře, která zaregistrovaným zašle švédské osobní číslo. Kurz je bezplatný a platí ho částečně obec, ve které migranti zaregistrovali jako rezidenti, a částečně stát. Vyučující se snaží vyhovět individuálním potřebám všech studentů, a proto má kurz tři úrovně. První úroveň je vhodná pro studenty, kteří neukončili ani základní vzdělání a/nebo se musí naučit švédskou abecedu. Na této úrovni probíhá výuka pomalejším tempem, aby bylo zajištěno, že všichni studenti pochopí učivo. Úrovně 2 a 3 jsou pro studenty, kteří mají zkušenosti se školní atmosférou a dokončili základní školu a další vzdělání. Na této úrovni probírají studenti učivo rychleji a je nutné, aby měli zkušenosti ze školy. Po dokončení 3. úrovně mohou studenti s kurzem pokračovat a přihlásit se na kurz švédština jako druhý jazyk (SAS). Kurzy SAS jsou vhodné pro migranty, kteří úspěšně prošli všemi úrovněmi SFI. Podobně jako SFI jsou SAS kurzy bezplatné, jejich další výhodou je, že při studiu SAS má student nárok i na finanční podporu od státu (takzvané CSN), na které v průběhu SFI nárok nemá. Po dokončení SAS kurzů má student dostačující jazykové znalosti na to, aby se mohl přihlásit na studium na vysoké škole ve švédštině.

Vraťme se ale ke kurzům SFI, které probíhají na vysokých či soukromých školách. Každý cizinec, který má o kurz zájem, se musí zaregistrovat a vyplnit formulář, kde se udává věk, dokončené vzdělání a z jakého důvodu se hlásí na SFI (studium, práce nebo ze zájmu lépe zapadnout do švédského prostředí). Kurzy se také přizpůsobují časovým možnostem migrantů. Proto je možné se přihlásit do intenzivního denního kurzu (15 hodin týdně) nebo do večerního kurzu (6 hodin týdně). Kurz je možné studovat i online. Po vyplnění registračních formulářů jsou studenti do 3 měsíců od registrace zařazeni do kurzu na jedné ze škol v jeho blízkosti. Nejprve složí vstupní test, ve kterém si vyučující ověří dosavadní znalost jazyka, poté jsou studenti rozděleni do menších tříd (přibližně po 18 studentech). V každé třídě jsou studenti různých národností a různých věkových kategorií. Když jsem začala na SFI chodit já, byla jsem ve třídě jak se studenty, kteří studují bakaláře, tak se studenty, kteří studovali magisterské obory nebo se připravovali na hledání zaměstnání. Skupina byla národnostně velmi rozmanitá a kromě mě a spolužačky z Velké Británie, byla většina studentů z Asie (zejména Čína a Indie) a také z Íránu, Iráku, Somálska, Jordánska.

Z vlastní zkušenosti můžu říct, že pokud se lidé opravdu chtějí naučit švédsky, musí brát SFI velmi vážně. Výuka je velmi intenzivní, interaktivní a hravá, spousta studentů však neumí pořádně anglicky, a jelikož spolu často pracujete na školních projektech, jediný způsob, jak se dorozumět, je švédsky. Kurz je velmi náročný a učitelé očekávají, že každý student bude dodržovat školní docházku a plnit si své povinnosti. Ze začátku se výuka odehrává pouze v angličtině, ale přibližně po měsíci se od účastníků očekává, že porozumí základním otázkám a budou na ně umět švédsky odpovědět. V průběhu kurzu se ovšem účastníci neučí jen švédsky, kurz je vede i k porozumění švédské kultuře. Na hodině učitel/učitelka říkají pojmy jako fika nebo lagom, o kterých se účastníci brzy dozvědí, že jsou základní součástí švédské kultury (fika je takzvaný odpočinek na kávu a dortík, který mají Švédi několikrát denně, kdežto lagom v překladu znamená něco jako ‘ne moc a ne málo’ a využívá se, když chce člověk vyjádřit, že něco je ‘just about right’). Kurz poukazuje i na základní osobnostní rysy všech Švédů například, že si velmi váží svého osobního prostoru, a tak ocení, když si v autobuse sednete dále od nich. V průběhu hodin strávených ve škole se také studenti často dívají na televizní zprávy ve švédštině o Švédsku a probírají politickou a ekonomickou situaci a častým tématem je také migrace a integrace. Po dokončení třetí úrovně SFI  nejen že účastníci odchází se znalostí švédštiny na úrovni B1 a jsou tak schopni samostatně se domluvit o určitých věcech, ale také jsou obeznámeni se základy švédské kultury.

V průběhu kurzu mají vyučující individuální schůzky se studenty, na kterých probírají zlepšení/ zhoršení studenta, aktivitu v hodině a témata, na která by se měl student více připravovat. Student má také možnost dohodnout se s vyučujícími, kdy bude chtít složit státní zkoušku ze švédštiny, která je cílem kurzů SFI. Jak jsem již výše zmínila, kurzy jsou velmi individuální a každý student má jiné potřeby. Kurz není časově omezený, a tak má každý student právo na své vlastní tempo. V průběhu kurzu se vždy po pár měsících konají zkoušky nanečisto. Na základě těchto zkoušek se student, s asistencí vyučujícího a na základě individuální konzultace, rozhodne, kdy bude chtít složit státní jazykovou zkoušku.

I v zemi jako je Švédsko ale nefunguje vše podle očekávání. Kurzy SFI jsou velmi užitečné a ročně připraví mnoho zájemců na život ve Švédsku a pomůže jim s integrací do švédské společnosti. Často se ale prokázalo, že rozdělení do skupin podle úrovní někdy v praxi nefunguje tak, jak by mělo, jelikož si spousta studentů stěžuje na moc rychlé nebo moc pomalé tempo výuky. Kvalita výuky také záleží na individuálních školách a vyučujících, a tak se může stát, že SFI nenaplní představy zájemců. V praxi pak studenti často nezvládají skloubit své studie švédštiny s dalšími povinnostmi jako je práce nebo studium na střední/vysoké škole, tím pádem mnoho studentů kurz SFI ukončí ještě před složením státní jazykové zkoušky. Například v roce 2015 se do kurzu přihlásilo 138 000 studentů, pouze 37 % z nich kurz dokončilo, další studenti kurz dočasně přerušili a pokračovali s ním v nadcházejícím roce (41 %) nebo ho ukončili (22 %) kompletně. V momentě, kdy se migrant/migrantka rozhodne s kurzem skončit, nemá už v budoucnu na bezplatný jazykový kurz nárok.

 

Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Dominika Urhová
28. 1. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲