Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Německo

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Německo

Podle německého statistického úřadu žilo na konci roku 2011 v Německu přibližně 7 milionů cizinců (7,9% populace), přičemž téměř pětina občanů Německa má migrantský původ. V posledních letech (2010-2012) dochází k nárůstu počtu imigrantů o 20%, zároveň se však zmenšují rozdíly mezi počtem migrantů do Německa a těch, kteří z něho odcházejí.

Imigranti nejčastěji přicházejí z Turecka, Itálie, Polska, Srbska a Řecka. Víc jak třetinu imigrantů tvoří občané členských států Evropské unie. Vzhledem k omezení vstupu na pracovní trh, přicházejí migranti do Německa na základě sloučení rodiny, etnického původu (Němci z východní Evropy a bývalého SSSR) a jako žadatelé o azyl. V posledních letech došlo (podle dat německého MV) k nárůstu pracovní migrace na vysoce kvalifikované pozice a výrazně stoupl počet přicházejících univerzitních studentů.

Německá migrační a azylová legislativa je upravována převážně na federální úrovni. Základ tvoří Imigrační zákon, jehož součástí je i Zákon o pobytu, který upravuje vstup, pobyt a zaměstnávání občanů třetích zemí. Získaní azylu a uznávání uprchlického statutu je zastřešeno ústavními zvyklostmi a Azylovým zákonem.

Směr politice integrace imigrantů udává Národní integrační plán, který obsahuje 400 návrhů opatření k vytvoření nových příležitostí pro cizince a podporu jejich integrace. Samotná integrační politika je podle vlády založena na snaze poskytovat podporu integračních snah při vytváření určitých požadavek. Klíčovým opatřením jsou celostátně nabízeny integrační kurzy, které se zaměřují především na jazyk a základní znalost zákonů a společnosti v Německu. Stále častěji dochází k zvyšování významu integrace na lokání úrovni. Jednotlivé projekty se soustředí na předškolskou výchovu, zaměstnávání učitelů migrantského původu, zvýšení kompetencí imigrantů na pracovním trhu, podporu přístupu k zdravotní a sociální péči a umožnění dialogu mezi zástupci různých kultur.

Do Vánoc klid

15. 9. 15 Lucie Trlifajová
V Maďarsku začínají platit nové zákony vztahující se k takzvané uprchlické krizi. Překlápějí silně xenofobní politiku do represivní akce. Přebíráme článek Lucie Trlifajové, který původně vyšel na a2larm.cz.
Migrace a EU, Víza a hraniceEU, Rakousko, Německo, Slovensko, Česká republika, Maďarsko články

Česko-německá setkání věnované vzdělávání k demokratickému občanství pokračují v Praze

29. 6. 15
Mezi 7. a 11. června se v Praze znovu sešlo téměř 30 profesionálů v oblasti formálního a neformálního vzdělávání mládeže. Setkání navazovalo na první společný workshop, který proběhl v Drážďanech ve dnech 22.-26. března.
Německo, Česká republika články

Dopady a uplatňování Směrnice o službách ve stavebnictví - pilotní studie z pohledu občanské společnosti

10. 6. 15
Organizace Single Market Observatory (SMO) ve spolupráci s Labour Market Observatory (LMO) provedla pilotní studii, ve které se snaží z pohledu organizované občanské společnosti hlouběji porozumět uplatňování Směrnice o službách (2006/123/ES) v oblasti stavebnictví.
EU, Rumunsko, Německo, Polsko články
Různé tváře a aspekty multikulturalismu. Úvod k vybraným aktuálním studiím

Různé tváře a aspekty multikulturalismu. Úvod k vybraným aktuálním studiím

14. 4. 15 Zuzana Pavelková
Tvrzení, že multikulturalismus selhal, se stalo v posledních několika letech v zemích západní Evropy běžnou součástí veřejných rozprav o migraci. Rychle zakotvilo i v ČR, kde v současnosti slouží jako argumentační zabiják většiny diskuzí na toto téma. Jak je to tedy se selháním multikulturalismu doopravdy?
Lidová škola migrace, IntegraceEU, Německo, Česká republika články

V Drážďanech se uskutečnil první díl česko-německých setkání, věnovaných vzdělávání k demokratickému občanství

3. 4. 15
Téměř 30 českých a německých profesionálů v oblasti formálního a neformálního vzdělávání mládeže se sešlo v Drážďanech 22.-26. března, aby se společně zamyslelo nad výzvami, kterým čelí občanské vzdělávání v obou zemích, a sdíleli zkušenosti, které ve své praxi nabyli. Během čtyřdenního workshopu v prostorách německé nadace Brücke/Most-Foundation se diskutovalo hodně otázek a ...
Německo, Česká republika články
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 12 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect