Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Německo

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Německo

Podle německého statistického úřadu žilo na konci roku 2011 v Německu přibližně 7 milionů cizinců (7,9% populace), přičemž téměř pětina občanů Německa má migrantský původ. V posledních letech (2010-2012) dochází k nárůstu počtu imigrantů o 20%, zároveň se však zmenšují rozdíly mezi počtem migrantů do Německa a těch, kteří z něho odcházejí.

Imigranti nejčastěji přicházejí z Turecka, Itálie, Polska, Srbska a Řecka. Víc jak třetinu imigrantů tvoří občané členských států Evropské unie. Vzhledem k omezení vstupu na pracovní trh, přicházejí migranti do Německa na základě sloučení rodiny, etnického původu (Němci z východní Evropy a bývalého SSSR) a jako žadatelé o azyl. V posledních letech došlo (podle dat německého MV) k nárůstu pracovní migrace na vysoce kvalifikované pozice a výrazně stoupl počet přicházejících univerzitních studentů.

Německá migrační a azylová legislativa je upravována převážně na federální úrovni. Základ tvoří Imigrační zákon, jehož součástí je i Zákon o pobytu, který upravuje vstup, pobyt a zaměstnávání občanů třetích zemí. Získaní azylu a uznávání uprchlického statutu je zastřešeno ústavními zvyklostmi a Azylovým zákonem.

Směr politice integrace imigrantů udává Národní integrační plán, který obsahuje 400 návrhů opatření k vytvoření nových příležitostí pro cizince a podporu jejich integrace. Samotná integrační politika je podle vlády založena na snaze poskytovat podporu integračních snah při vytváření určitých požadavek. Klíčovým opatřením jsou celostátně nabízeny integrační kurzy, které se zaměřují především na jazyk a základní znalost zákonů a společnosti v Německu. Stále častěji dochází k zvyšování významu integrace na lokání úrovni. Jednotlivé projekty se soustředí na předškolskou výchovu, zaměstnávání učitelů migrantského původu, zvýšení kompetencí imigrantů na pracovním trhu, podporu přístupu k zdravotní a sociální péči a umožnění dialogu mezi zástupci různých kultur.

První anketa o účastnících Pegidy

15. 1. 15 Jos Stübner
V pondělí 12. ledna 2015 dosáhl pochod Pegidy v Drážďanech nový rekord, kdy se ho zúčastnilo odhadem 25 tisíc lidí. V Německu se hodně spekuluje o tom, kdo se jich účastní a z jakého důvodu. Nyní vyšly výsledky první ankety pod vedením politologa Hanse Vorländera z Technické univerzity Drážďany, jehož tým se dotázal 400 účastníků minulých pochodů na osobní údaje a motivaci....
Německo články

„Znepokojený občan“ - Pegida jako projev rasistického středu německé společnosti

6. 1. 15 Jos Stübner

V pondělí 22. prosince 2014 pochodovalo v Drážďanech 17 500 lidí s německými vlajkami a svítícími kříži. Volali: „My jsme národ!“.

IntegraceNěmecko články

Usnesení dolnosaského zemského sněmu k férové soutěži na pracovním trhu: Zaměstnanost, blahobyt a participace

30. 9. 14
Na začátku roku 2014 se v německé spolkové zemi Dolní Sasko usnesl zemský sněm, že je zapotřebí učinit soubor kroků k posílení pozice zaměstnanců na pracovním trhu. Podle usnesení je potřeba posílit nezávislost zaměstnanců, protože tak se "hlavním znakem sociálně-tržního hospodářství může opět stát férová soutěž na pracovním trhu v oblasti dodržování pracovních podmínek a platů"....
Pracovní migraceNěmecko články

Publikace Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU - srovnávací průzkum

29. 9. 14 Marie Jelínková
Poměrně obsáhlá publikace Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU – srovnávací průzkum si kladla při zkoumání migrační politiky ČR, Rakouska, Německa a Velké Británie zdánlivě jednoduchou otázku, a sice jak by měla vypadat migrační politika, která zohledňuje aktuální potřeby na pracovním trhu a zároveň zajišťuje rovné a nediskriminační zacházení všech, tedy i...
Pracovní migrace, Migrace a EUNěmecko, Česká republika publikace a výzkumy

Vysoká cena levného masa: pracovní podmínky migrantů v masném průmyslu

8. 9. 14 Marie Jelínková, Kristýna Drápalová
Studie přibližuje problematiku masného průmyslu ze dvou perspektiv. První je zjištění o pracovních podmínkách spojených s bouráním a porážkou zvířat, druhá pak ukazuje pracovní podmínky ve firmách, kde je následně maso zpracovávané a připravované na dodání většinou do supermarketů. Cílem textu je i akcentovat situace těch povětšinou na pracovním trhu nejzranitelnějších – migrantů....
Pracovní migrace, Migrace a EUNěmecko články
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 12 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect