Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 2. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Série česko-německých workshopů: Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží

Multikulturní centrum Praha a AdB, Berlin ve spolupráci s Nadací Brücke Most vás zvou na série česko-německých workshopů, které se zaměřují na společné zkoumání strategií, koncepcí a vzdělávacích nástrojů výchovy k občanství mladých lidí ve vztahu k evropské diskusi o migraci, uprchlících a právu na azyl.

"Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží."

4. 4. – 7. 4. 2016, Brücke Most Zentrum, Drážďany

30. 6. - 3. 7. 2016, vzdělávací středisko Toulcův Dvůr, Praha

7. - 11. 9. 2016, Hochdrei, Potsdam

Rok 2015 přinesl významné politické a společenské události, které otevřely v Evropě řadu zásadních otázek:

  • Je EU pouze komplexní nadnárodní finanční a hospodářská jednotka, kterou nic nespojuje?
  • Jsou lidskost a solidarita základy, na nichž Evropa skutečně stojí?
  • Jaké sdílí EU společné hodnoty, když to nejsou solidarita a dodržování základních lidských práv?

V Česku i Německu se rozvíjí významné politické proudy, které obhajují velice odlišné koncepce základních lidských práv. Vznikající debata uvnitř národních států a na evropské úrovni v souvislosti s uprchlíky přinesla na denní světlo doposud neznámé restriktivní a zejména nacionalistické perspektivy. Tato debata se stala mezníkem v diskusi o legitimitě Evropy také ve výchově k občanství a v práci s mládeží. Tato série česko-německých workshopů se zaměří mimo jiné na následující otázky:

  • Jak se na pozadí společenské debaty o základních lidských právech rozvíjí vzdělávání mládeže v obou zemích?
  • Kteří aktéři vzdělávání mládeže pracují s tématy azylu a základních lidských práv a jaké jsou jejich zkušenosti v současné situaci?
  • Jakou roli hrají populismus a nenávistné projevy v socio-politickém diskurzu a jaké to má důsledky ve vzdělávání?
  • Jaké strategie se dají používat ve výchově k občanství a práci s mladými lidmi, aby byla nadále vytvářena pozitivní a konstruktivní vize soužití v Evropě?

Projekt se skládá ze tří workshopů v Německu a Česku, doplněných on-line diskuzemi. Účast na všech workshopech je doporučena, semináře jsou tematický provázané a jeden na druhý navazují.

Metody:
Rozhovory s experty, novináři a pedagogickými pracovníky, návštěvy NNO, práce ve skupině, interaktivní dílny.

Předběžný program není finální a mohou v něm nastat změny.

Registrace probíhá prostřednictvím online formuláře do 1. března 2016.
Vaši účast potvrdíme do 7. března 2016.

Profil účastníků:
lektoři, pedagogičtí pracovníci a další odborníci, ideálně pracující v NNO věnujícím se neformálnímu vzdělávání, interkulturnímu a lidsko-právnímu vzdělávání nebo jiné práci s mládeží.

Maximální počet účastníků je 20 (10 z Česka a 10 z Německa). Dáváme přednost účastníkům, kteří se zúčastní všech tří workshopů. Po absolvování tří workshopů je možné obdržet Youthpass.

Komunikačním jazykem workshopů je angličtina. Organizátor pokrývá veškeré náklady na ubytování, cestu a jídlo. Neomluvená neúčast na některém z workshopů bude zpoplatněna částkou 200 EUR.

Kontakt: natallia.allen@mkc.cz

Organizátoři:
Svaz německých vzdělávacích center AdB e.V.
Multikulturní centrum Praha
ve spolupráci s Nadací Brücke / Most
a koordinačním centrem pro česko-německé výměny mládeže Tandem - Regensburg.
Tento text vznikl v rámci projektu Not in our Countries? Refugees, Asylum and Fundamental Rights Education in Youth work, který je financován programem Erasmus+, za spolupráci s Tandem Regensburg.

3. 2. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲