Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Česko-německá setkání věnované vzdělávání k demokratickému občanství pokračují v Praze

Mezi 7. a 11. června se v Praze znovu sešlo téměř 30 profesionálů v oblasti formálního a neformálního vzdělávání mládeže. Setkání navazovalo na první společný workshop, který proběhl v Drážďanech ve dnech 22.-26. března.

workshop2.jpg

Hlavní program setkání se uskutečnil v prostorách ekologicko-výchovného střediska Toulcův Dvůr. Přednášky a workshopy se doplňovaly bohatým doprovodným programem, kdy účastníci měli možnost navštívit neziskové organizace v Praze a seznámit se s jejích prací, nebo například Centrum současného umění - DOX, kde byli představené vzdělávací programy galerie. Program pětidenního workshopu ve značně míře navazoval na setkání v Drážďanech a tematicky se věnoval otázkám, které vzniklz během společných diskuzí. Jelikož setkání tentokrát probíhalo v České republice, účastníci měli možnost se seznámit zejména ze situací v oblasti vzdělávání k demokratickému občanství u nás. V rámci workshopu se uskutečnila odborná prezentace ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání na toto téma včetně představení úplně čerstvého výzkumu Občanská angažovanost 2015.

Jednou z důležitých součástí programu bylo sdílení zkušeností a zejména praktických metod a osvědčených vzdělávacích technik. Metody byly takto účastníkům představeny nejenom ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které své projekty a aktivity představily během návštěv, ale také prostřednictvím workshopů či formou společně stráveného odpoledne, kdy si účastníci osvědčené metody a hry představovali navzájem a diskutovali o kontextech jejich použití a možných vzdělávacích cílů.

Projekt Match It - podpora diskuse o neformálním vzdělávání mladých lidí k demokratickému občanství v České republice a Německu se zaměřuje na vytvoření společného diskursu o vzdělávání k demokratickému občanství v obou zemích. V průběhu druhého společného setkání česko-německých kolegů se znovu otevřelo a diskutovalo hodně témat. Z diskuzí bylo zřejmě, že i navzdory tomu, že realita vzdělávání k demokratickému občanství v obojích zemích je docela odlišná, jak vzdělavatelé, tak i mladé lidí čelí velmi podobným výzvám a problémům. Je proto vhodné zkušenosti z obou zemí i nadále sdílet. Vzdělávání k demokratickému občanství je také poměrné rozsáhlá oblast a zůstalo hodně témat a otázek, na které během workshopu nezbyl čas. Účastníci se shodli, že podobná setkání jsou velmi přínosná a je potřeba s nimi pokračovat i v dalších letech.

Navíc k závěru workshopu vzniklo i několik společných nápadů na projekty a aktivity, které mohou pomoci vzniknout novým česko-německým partnerstvím v oblasti vzdělávání.

Projekt je realizován AdB – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V (Německo), Multikulturním centrem Praha (Česká republika) a Brücke Most Stiftung (Německo).


logo_matchit.png

Tento text vznikl v rámci projektu Match it - fostering the debate on non formal citizenship education for young people in the Czech Republic and Germany, který je financován programem Erasmus+, ve spolupráci s Tandem Regensburg.

29. 6. 15
...nahoru ▲