Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Gender a migrace
Témata

Gender a migrace

Gender – ve smyslu sociální konstrukce ženství a mužství a nerovností z této konstrukce vyplývajících – zásadně ovlivňuje migraci a její dopady na společnost a jednotlivce na mnoha různých úrovních: kdo migruje, proč, kam, na jak dlouho a s jakými dopady? Genderové ideologie také (často implicitně) formují migrační politiky a fungování institucí, které se pokoušejí migraci kontrolovat.

Tato tematická sekce si klade za cíl diskutovat gender a migraci na různých úrovních a ptát se, jak gender formuje prožívání různých forem migrace a formování identit migrujících žen a mužů; jak ovlivňuje migrační praktiky a související politiky a instituce.

Ilustrační foto Jozef Ondzik (Projekt "Kolik cest vede na Florenc?").Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Zvláštní kolekce článků na téma „Gender a překračování hranic“ na stránkách Re-Public!

2. 7. 08
Zvláštní kolekce on-line článků na téma „Gender a překračování hranic“ (1. část) se objevila na stránkách Re-Public! Tato kolekce sdružuje texty napsané (mimo jiné) Judith Butler, Laurou Agustín či skupinou migrantek pracujících v sexuálním průmyslu.
Gender a migracepublikace a výzkumy

„Nechci mít nad sebou šéfa“: Měnící se podoba placené práce v domácnostech mezi albánskými migrantkami v Aténách

22. 4. 08 Angeliki Athanasopoulou
Článek se zaměřuje na zkoumání způsobů, kterými albánské migrantky pracující jako uklízečky a pomocnice v domácnosti chápou svoji práci a vytvářejí své pracovní strategie. Tento typ práce je popisován jako velmi vyčerpávající, zejména kvůli fyzickému nasazení, které vyžaduje....
Gender a migracečlánky

Překračování hranic a redefinice přináležení v Evropě po roce 1989: Gender perspektiva

8. 1. 08
To, jak lidé praktikují překračování hranic závisí na daném sociálním a politickém kontextu a jejich konkrétní pozici v něm. Migrující ženy a muži nemají v tomto ohledu stejné podmínky. Mobilita má totiž pro ženy zvláštní význam, protože historicky byly spojovány spíše s imobilitou a pasivitou....
Gender a migracečlánky

Současní polští migranti v Londýně: Sociální sítě, přechodnost a usazování se

8. 1. 08
Tento report vychází z kvalitativní studie mezi současnými migranty z Polska žijícími v Londýně. Zkoumá jejich sociální sítě, rodinné strategie a plány do budoucna. Výsledky výzkumu narušují některé zavedené představy o přechodném charakteru polské migrace a naznačují, že polští migranti projevují známky prodlužování svého pobytu v Británii a usazování se....
Gender a migracepublikace a výzkumy

Binacionální sňatky a česká migrační politika: Jak je to vlastně s tou pravostí a fikcí?

6. 12. 07 Marie Jelínková, Alice Szczepaniková
V následujícím textu nabízíme krátkou analýzu sňatků mezi migranty a českými občany. Jde o formu rodinné migrace, která se v poslední době stala předmětem poměrně intenzivní veřejné diskuse v souvislosti s připravovanou a Parlamentem ČR již schválenou novelou zákona o pobytu cizinců (326/1999 Sb.)....
Gender a migracečlánky

Paní a služebná: Genderové vztahy a vliv „rasy“ v řeckých domácnostech na Kypru

16. 11. 07
Jaký je vztah mezi feminizací pracovní migrace na Kypr a rostoucí účastí místních řeckých žen na trhu práce? Nad touto otázkou se ve svém textu zamýšlí Ramona Lenz. Její analýza dokládá, že jde o klíčovou otázku pro pochopení genderového charakteru migrace....
Gender a migracečlánky

Bosenské uprchlice v procesu usazování se: Genderové vztahy a sociální mobilita

16. 11. 07
Barbara Franz se v tomto textu zamýšlí nad fenoménem, na který upozornili i mnozí pozorovatelé v kontextu České republiky: čím to, že uprchlické ženy jsou často schopny se zapojit do společnosti v cílové zemi rychleji než jejich mužští partneři? Její studie o uprchlických ženách z Bosny žijících ve Vídni a v New Yorku nabízí řadu zajímavých odpovědí na tuto otázku....
Gender a migracečlánky

Dilemata souhlasu - kontextualizace obchodování s ženami z Afriky, Asie a východní Evropy za účelem prostituce

17. 10. 06
Souvislosti souhlasu, který žena dává překupníkovi, aby jí pomohl vycestovat z její komunity/země, předznamenávají řadu otázek, které v poslední době zaměstnávají mezinárodní společenství....
Gender a migracečlánky

Migrace jako „genderovaný“ a „genderující“ proces - stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu (česká verze)

29. 5. 06 Alice Szczepaniková
Článek analyzuje vztah mezi studiem migrace a gender. Autorka ukazuje, že jde o vztah vzájemného vlivu. Sociálně konstruovaná kategorie gender významně ovlivňuje charakter a dynamiku migračních procesů, migraci lze tedy chápat jako „genderovaný“ (genderem podmíněný) proces....
Gender a migracečlánky

Pendlující ženská migrace v rozšířené Evropě

25. 4. 06
Tato studie vychází z kvalitativního výzkumu, který probíhal v autobusech na linkách mezi Polskem a Itálií od prosince 2003 do května 2004, a soustředí se na genderové strategie mobility pracovnic v domácnosti a pečovatelek v rámci migrace žen mezi Východem a Západem.
Studie je publikována v angličtině, abstrakt do češtiny přeložil Daniel Urban.

Gender a migracePolsko články
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Gender a migracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect