Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 1. 08
Zdroj: migraceonline.cz

Překračování hranic a redefinice přináležení v Evropě po roce 1989: Gender perspektiva

To, jak lidé praktikují překračování hranic závisí na daném sociálním a politickém kontextu a jejich konkrétní pozici v něm. Migrující ženy a muži nemají v tomto ohledu stejné podmínky. Mobilita má totiž pro ženy zvláštní význam, protože historicky byly spojovány spíše s imobilitou a pasivitou. Tento text vypovídá o mobilních Východoevropankách a Východoevropanech, kteří jsou schopni budovat na svém sociálním kapitálu a využívat tak struktur příležitostí, které je upřednostňují oproti migrujícím například z Jižní Evropy. Socioložka Mirjana Morokvasic ukazuje, že překračování hranic může být pro zúčastněné ženy a muže zmocňující. Jejich mobilita má potenciál zpochybnit existující genderové normy. Jak však autorka upozorňuje, za určitých okolností může naopak dojít k posílení existujících genderových hranic a nerovností.

Celý článek naleznete zde (v AJ).

Autorka je socioložka, v současné době působí jako výzkumná ředitelka v Centre National de la Recherche Scientifique v Paříži a přednáší na Université Paris X. Její četné publikace se zaměřují na migraci, procesy formování identit a gender. Vice o autorce u anglické verze textu.
8. 1. 08
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲