Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 7. 08
Zdroj: re-public.gr

Zvláštní kolekce článků na téma „Gender a překračování hranic“ na stránkách Re-Public!

Zvláštní kolekce on-line článků na téma „Gender a překračování hranic“ (1. část) se objevila na stránkách Re-Public! Tato kolekce sdružuje texty napsané (mimo jiné) Judith Butler, Laurou Agustín či skupinou migrantek pracujících v sexuálním průmyslu.

Re-Public je volně dostupný internetový časopis zaměřující se na inovativní rozvoj současné politické teorie a praxe. Tato kolekce sdružuje texty napsané (mimo jiné) Judith Butler, Laurou Agustín či skupinou migrantek pracujících v sexuálním průmyslu. Hostující editorka Nelly Kambouri uvádí kolekci článků následujícími slovy:

„Strach, vzrušení i nuda při překračování hranic jsou vepsány do konkrétních prostorů, hmotných či nehmotných, ve kterých se zpředmětňují jejich maskulinní a femininní rysy, které organizují různé druhy přechodů: vojenské invaze, migrace, dovolené, ilegální trasy, služební cesty i návraty domů. Články v tomto zvláštním vydání mají společné to, že nastiňují, jak gender formuje a transformuje tyto přechody; jsou zde zahrnuty nejen texty soustřeďující se na genderové nerovnosti a asymetrie, ale také texty, které poukazují na možnosti alternativních identit a forem odporu při překračování hranic.

Články naleznete zde.

2. 7. 08
Zdroj: re-public.gr
...nahoru ▲