Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 11. 07
Zdroj: migraceonline.cz

Bosenské uprchlice v procesu usazování se: Genderové vztahy a sociální mobilita

Barbara Franz se v tomto textu zamýšlí nad fenoménem, na který upozornili i mnozí pozorovatelé v kontextu České republiky: čím to, že uprchlické ženy jsou často schopny se zapojit do společnosti v cílové zemi rychleji než jejich mužští partneři? Její studie o uprchlických ženách z Bosny žijících ve Vídni a v New Yorku nabízí řadu zajímavých odpovědí na tuto otázku. Tato genderová analýza nucené migrace přispívá k lepšímu pochopení podmínek, ve kterých se uprchlické ženy a muži snaží rekonstruovat své životy v Evropě a v USA.

Text byl původně publikován v roce 2003 pod názvem "Bosnian Refugee Women in (Re)Settlement: Gender Relations and Social Mobility" v časopise Feminist Review, číslo 73, str.: 86-103. Na těchto stránkách jej reprodukujeme s laskavým souhlasem nakladatele Palgrave Macmillan.

Autorka působí jako Assistant Professor politologie na Rider University v USA. Je autorkou knihy Uprooted and Unwanted: Bosnian Refugees in Austria and the United States, která vyšla v roce 2005 v nakladatelství Texas A&M University Press.
16. 11. 07
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲