Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 11. 07
Zdroj: migraceonline.cz

Paní a služebná: Genderové vztahy a vliv „rasy“ v řeckých domácnostech na Kypru

Jaký je vztah mezi feminizací pracovní migrace na Kypr a rostoucí účastí místních řeckých žen na trhu práce? Nad touto otázkou se ve svém textu zamýšlí Ramona Lenz. Její analýza dokládá, že jde o klíčovou otázku pro pochopení genderového charakteru migrace. Nestačí totiž analyzovat situaci z pozice samotných migrantek, ale je třeba vzít v potaz i kontext širších genderových vztahů, do kterých přicházejí. Autorce se v textu daří aplikovat perspektivu tzv. intersectionality, kdy kombinuje analýzu vlivu gender, „rasy“ a sociální třídy na postavení migrantek z východní Evropy pracujících v řeckých domácnostech na Kypru.

Text byl původně publikován v roce 2001 pod názvem "The Lady and the Maid: Racialised Gender Relations in Greek-Cypriot Households" v časopise The Cyprus Review, 13(2). Na těchto stránkách jej reprodukujeme s laskavým souhlasem autorky.

Autorka získala magisterský titul v oborech kulturní antropologie a evropská etnologie, politologie a religionistika. Od dubna 2004 působí jako výzkumný a vzdělávací asistent na Institutu kulturní antropologie a evropské etnologie na JWG-Universitaet ve Frankfurtu nad Mohanem a pracuje na své doktorské práci, která se věnuje otázkám spojeným s turismem a migrací v kontextu evropského režimu mobility.
16. 11. 07
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲