Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Novodobé otroctví ve Velké Británii (2007)

Ačkoliv v roce 2007 oslavila Velká Británie dvousté výročí zrušení otroctví, otroctví pokračuje a dochází k němu na celém světě. Podle odhadů pracuje ve Velké Británii ve vykořisťujících podmínkách, bez práv a pod hrozbou násilí tisíce lidí jako otroci.

Tato studie je první ucelený přehled současného rozměru otroctví ve Velké Británii a jeho různých forem jako je obchodování za účelem sexuálního vykořisťování, sloužení v domácnostech, nucené práce nebo dluhové pasti. Čerpá přitom z publikovaných materiálů a webových stránek, zpráv institucí zabývajících se touto tématikou nebo poskytující služby lidem, kteří se ocitli v otroctví, a z rozhovorů s klíčovými osobnostmi z různých relevantních institucí.

Zpráva se zaměřuje na:

  • Definování povahy a rozsahu moderního otroctví
  • Mezinárodní kontext
  • Otroctví ve Velké Británii a současnou situaci v této zemi
  • Obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování

Na závěr zpráva předkládá doporučení, k jakým by se mělo v ohledu poskytování služeb a dalšího výzkumu přistoupit na mezinárodní, národní a legislativní úrovni.

19. 3. 13
...nahoru ▲