Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Mezi důstojnou prací a nucenou prací: zkoumání kontinua vykořisťování (2010)

Zpráva zkoumá, jak je nucená práce v současnosti pojímána v národních legislativách. Dále představuje kontinuum vykořisťování v rozmezí od důstojné práce až po extrémní vykořisťování a zabývá se rovněž pracovním a trestním právem. Za použití případových studií ukazuje, jak může být koncept kontinua (od důstojné po nucenou práci) ve Velké Británii v praxi aplikován.
Zpráva je k dispozici v agličtině.
12. 3. 13
...nahoru ▲