Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Zkušenosti s nucenou prací v potravinářském průmyslu ve Velké Británii (2012)

Zpráva se zaměřuje na skutečnosti prokazující vykořisťování a nucenou práci v odvětvích britského potravinářského průmyslu. Čerpá z hloubkových svědectví od 62 zahraničních zaměstnanců původem především z EU a Číny. Ve studii jsou zahrnuta tři odvětví potravinářského průmyslu: zemědělství, zpracování jídla a etnocatering.

Britská vláda nedávno znovu stvrdila své odhodlání vymýtit novodobé otroctví tím, že uzákonila ‘nucenou práci’ jako trestný čin. Studie se zaměřila na sektory ekonomiky, které jsou známé tím, že v nich častěji dochází k vykořisťování, na základě toho se pokouší identifikovat nucenou práci čtyřmi způsoby:

  • sestavuje klíčové indikátory nucené práce, které se vyskytovaly v rozhorech s 62 migranty,
  • vyzdvihuje souvislosti na pracovním trhu, které jsou úzce spjaté s nucenou prací,
  • pojednává o drsných nebo častých praktikách zaměstnavatelů, které přispívají k nucené práci,
  • identifikuje negativní dopady, které vyplývají ze zkušeností pracovníků s nucenou prací.
28. 3. 13
...nahoru ▲