Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Integrace
Témata

Integrace

Integrace je v současné době jedním z nejskloňovanějších termínů v souvislosti s přítomností migrantů v Evropě. V tomto tématu se otevírá prostor pro diskuzi o zdánlivě neproblematických, ale přesto nejasných a rozporných otázkách, které s tímto tématem souvisí. Koho a kam chceme integrovat? Jak lze změřit míru integrace, jak odlišit cizince integrovaného od neintegrovaného? Koho je žádoucí integrovat podle představ politické reprezentace evropských národních států? Mají někteří cizinci lepší předpoklady pro integraci než jiní, jak naznačují mnohé politické koncepce? Je vůbec představa tzv. integrované společnosti slučitelná se současnými podmínkami globálního kapitalismu a jeho požadavky na flexibilitu a mobilitu?

Texty v tomto tématu přibližují zkušenost s vývojem a realizací integračních politik v různých zemích světa. Přinášejí také zkušenosti jednotlivých migrantů a seznamují tak čtenáře s integračními strategiemi migrantů žijících v Evropě.

Téma vzniklo v rámci projektu Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích , Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží , Města a inkluzivní strategie , Evropský integrační portál , Dobrá práce v obci , "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy , "Podívat se pod pokličku" - interaktivní programy ve veřejném prostoru vedené příslušníky cizineckých komunit

Rovnost příležitostí při vzdělávání cizinců v ČR: Tématická zpráva

20. 2. 09
V letech 2005 až 2007 Česká školní inspekce zjišťovala, zda mají cizinci stejné příležitosti ke vzdělání jako čeští občané. Výzkum se týkal vybraných základních a středních škol a byl zaměřen na tři oblasti: (1) zastoupení cizinců ve školách a postupy škol při jejich zařazování do vzdělávání (2) analýza předpokladů škol ke vzdělávání cizinců a (3) zhodnocení průběhu a výsledků vzdělávání cizinců....
Integracepublikace a výzkumy

Kolik investoval český stát do integrace cizinců? Přehled za rok 2007

17. 2. 09 Eva Kočárková
Následující text nabízí podrobný přehled o financích investovaných českým státem do integrace cizinců v roce 2007. Mimo aktivit jednotlivých ministerstev a krajů v tomto směru si tento přehled klade v závěru otázku, zda lze při takové výši vynaložených finančních prostředků (v průměru stát na integraci jednoho cizince vynakládá 64 Kč ročně) vůbec něčeho v integraci dosáhnout.
Integracečlánky

Aktualizovaný přehled jazykových kurzů českého jazyka pro cizince

8. 1. 09
Od ledna 2009 musí cizinci, kteří v České republice žádají o trvalý pobyt, splnit novou podmínku – složit zkoušku z češtiny. Migraceonline.cz sestavila seznam jazykových kurzů v České republice, kde je možné se na tuto zkoušku připravit. Seznam byl aktualizovaný k 8. 1. 2009. Pokud víte o nových kurzech a máte zájem je dodat do přehledu, napište prosím na mise@mkc.cz. Redakce Migraceonline....
Integrace

Publikace "Integrace migrantů ve Slovenské republice - Výzvy a doporučení pro tvůrce politik"

5. 1. 09
Publikácia IOM "Integrácia migrantov v Slovenskej republike - Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík", ktorej autormi su Zuzana Bargerová a Boris Divinský, je prvou na tuto tému v krajine. Má slúžiť decíznej sfére, štátnym i neštátnym inštitúciám, samosprávnym orgánom, mimovládnym organizáciám, akademickej verejnosti, zamestnávateľom i aktivistom z radov migrantov s cieľom vytvoriť na...
Integracepublikace a výzkumy

Úroveň vzdělání u dětí cizinců podle průzkumu PISA

21. 10. 08
Každé tři roky pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj mezinárodní výzkum o vzdělanosti patnáctiletých žáků končících povinnou školní docházku. V anglickém jazyce je známý pod zkratkou PISA (Programme for International Student Assessment). Poslední výzkum se konal roku 2006 a zapojilo se do něj 57 zemí z celého světa včetně České republiky....
Integracepublikace a výzkumy

Integrace na švýcarský způsob: komunita, která přináší dobrý pocit

17. 10. 08 Martina Guzová
Vzdělávácí centrum Botza ve Švýcarsku je příkladem dobré praxe v integraci dětí i dospělých. Jednou ročně organizuje toto centrum letní tábor pro děti žadatelů o azyl. Autorka v článku přináší osobní pohled na život těchto dětí v jednom švýcarském kantonu a představuje několik integračních aktivit, které mohou inspirovat i v českém prostředí.
Integracekomentáře

„Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu“. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně

14. 10. 08 Barbora Tošnerová
Rozhovor se zabývá přístupem Berlína k integraci imigrantů do společnosti v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. Barbara John se v roce 1981 stala vůbec první komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně....
Integracerozhovory

Publikace „INTERFACE – imigranti a národní integrační strategie“

3. 10. 08
Publikace „INTERFACE – imigranti a národní integrační strategie“ přibližuje roli rodiny v procesu integrace migrantů v pěti evropských zemích. Studii v angličtině vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.
Gender a migrace, Integracepublikace a výzkumy

Lidé z továrny: integrace cizinců v Pardubicích

30. 9. 08 Jan Šamánek
Článek se věnuje životu cizinců v Pardubicích a jejich integraci do místní společnosti. Nejprve je popsána výchozí situace cizinců, kteří do Pardubic většinou přicházejí za prací ve velkých podnicích, přičemž je kladen důraz na možnosti a bariéry v nabývání orientace v novém sociálním a právním prostředí....
Integracečlánky

Čeština jako cizí jazyk: kurzy potřebné, nedostatkové a drahé?

22. 8. 08 Violeta Prokofjeva
Od ledna 2009 musí cizinci, kteří v České republice žádají o trvalý pobyt, splnit novou podmínku - složit zkoušku z češtiny. Článek se zabývá současnými možnostmi jazykových škol v České republice, které přípravné kurzy nabízejí, a překážkami, které musí imigranti překonat, pokud se chtějí těchto kurzů zúčastnit....
Integracečlánky
« | 1 | .. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Integracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect