Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 3. 11
Zdroj: migraceonline.cz

MIPEX (Migrant Integration Policy Index) III

Migrant Integration Policy Index (MIPEX) je příručka a plně interaktivní nástroj k posouzení, srovnávání a zlepšování integrační politiky. Srovnává integrační politiky 31 zemí v Evropě a severní Americe. Pomocí 148 ukazatelů hodnotících přístup vlád k integraci MIPEX sestavuje cenný vícerozměrný obraz o možnostech přistěhovalců zapojit se do společnosti. Hodnotí politiky a jejich zavádění do praxe a zjišťuje, zda jsou všem obyvatelům zaručena stejná práva, povinnosti i příležitosti.

Třetí vydání studie MIPEX zahrnuje více zemí a politik než předchozí edice. Pomocí nových analýz postupně identifikuje měnící se trendy integrační politiky. Ke 25 členským zemím Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a Kanadě, které byly hodnoceny ve druhém vydání, se přidaly Bulharsko, Rumunsko a USA. K ukazatelům pro mobilitu pracovního trhu, slučování rodin, účast na politickém dění, trvalý pobyt, přístup ke státnímu občanství a ochranu proti diskriminaci přibylo 27 nových ukazatelů týkajících se nové oblasti vzdělávání přistěhovaleckých žáků. Všechny ukazatele byly aktualizovány a 40 nových jich přibylo. Dvanáct z nich dále hodnotí mobilitu trhu práce a ostatní posuzují, jak zavádění politik do praxe napomáhá nebo brání zapojení přistěhovalců (např. poradní orgány, jazykové/integrační testy).

Úplné výsledky MIPEX III a interaktivní nástroje naleznete na: http://www.mipex.eu/

Zkrácená české verze ke stažení v PDF v příloze.

Kompletní výsledky MIPEX III jsou ke stažení zde

1. 3. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲