Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v Slovenskej republike.

Kniha Michala Vašečky „Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR“ ponúka široký pohľad na rôzne aspekty zahraničnej migrácie na Slovensku a v mnohých smeroch ponúka nové informácie o téme, ktorá sa na Slovensku po roku 1989 neskúmala intenzívne a do hĺbky. Použité výskumné metódy pomohli spoznať názory populácie Slovenska na cudzincov a otázky migrácie, bližšie pomenovať obavy z migrácie, očakávania vo vzťahu k vláde a štátnej správe, ale aj odhaliť kultúrne pozadie postojov vo vzťahu k cudzincom a migrácii. Výskum priniesol viaceré poznatky, ktoré posúvajú poznanie o rôznych aspektoch migračných pohybov na Slovensku dopredu. Postoje k cudzincom a ich prípadnej migrácii najvýznamnejšie ovplyvňujú pretrvávanie predsudkov vo vzťahu k nim, celkovo menšie kontakty s cudzincami ako vo väčšine iných krajín EÚ, zamieňanie cudzincov a azylantov, percepcia obyvateľov Slovenska o vlastnej chudobe a nemožnosti „postarať sa“ o iných, ako aj presvedčenie, že cudzinec znamená pre Slovensko finančné náklady. Napriek prevažne dobrým skúsenostiam s cudzincami žijúcimi na Slovensku stereotypy a neznalosť o cudzincoch a ich živote na Slovensku vedú u mnohých k ich odmietaniu či k deklarovaným reštriktívnym postojom predovšetkým vo vzťahu k pracovnému trhu. Dôležitým aspektom je i silná etnizácia verejného priestoru a ochrana „jadrovej“ skupiny, ktorá je silne etnizovaná – namiesto delenia na občanov a neobčanov je z údajov zrejmé delenie na Slovákov, neslovákov a neobčanov.
Publikaci je možné stáhnout v sekci dokumenty na webových stránkách CVEKu.
6. 9. 10
...nahoru ▲