Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Integrace
Témata

Integrace

Integrace je v současné době jedním z nejskloňovanějších termínů v souvislosti s přítomností migrantů v Evropě. V tomto tématu se otevírá prostor pro diskuzi o zdánlivě neproblematických, ale přesto nejasných a rozporných otázkách, které s tímto tématem souvisí. Koho a kam chceme integrovat? Jak lze změřit míru integrace, jak odlišit cizince integrovaného od neintegrovaného? Koho je žádoucí integrovat podle představ politické reprezentace evropských národních států? Mají někteří cizinci lepší předpoklady pro integraci než jiní, jak naznačují mnohé politické koncepce? Je vůbec představa tzv. integrované společnosti slučitelná se současnými podmínkami globálního kapitalismu a jeho požadavky na flexibilitu a mobilitu?

Texty v tomto tématu přibližují zkušenost s vývojem a realizací integračních politik v různých zemích světa. Přinášejí také zkušenosti jednotlivých migrantů a seznamují tak čtenáře s integračními strategiemi migrantů žijících v Evropě.

Téma vzniklo v rámci projektu Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích , Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží , Města a inkluzivní strategie , Evropský integrační portál , Dobrá práce v obci , "Znepokojení občané" a uprchlíci v Česku a Německu: výzva pro pedagogy , "Podívat se pod pokličku" - interaktivní programy ve veřejném prostoru vedené příslušníky cizineckých komunit

„Systém zkoušek z češtiny, které budou cizinci povinně vykonávat, je neprůhledný.“ Rozhovor s Kateřinou Vlasákovou

25. 1. 08 Marie Jelínková
Kateřina Vlasáková je vedoucí Výzkumného a testovacího centra Ústavu jazykové a odborné přípravy, které spadá pod Univerzitu Karlovu v Praze. Mimo výuku českého jazyka pro cizince se ve své práci zaměřuje na tvorbu testů a zkoušek z češtiny jako cizího jazyka. V rozhovoru odpovídala, jak je obtížná zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt a jaké komplikace ji doprovázejí.
Integracerozhovory

Několik poznámek k připravované nové legislativě v oblasti státního občanství

25. 1. 08
Příprava nového zákona o státním občanství dospěla do fáze, kdy byl vládě předložen návrh jeho věcného záměru. Společně s návrhem nového zákona o státním občanství byl předložen návrh věcného záměru ústavního zákona o státním občanství České republiky, neboť se dle předkladatele – ministerstva vnitra – dosavadní úprava institutu státního občanství v ústavní úrovni ukázala jako nepostačující....
Integracečlánky

Migrant Integration Policy Index

14. 12. 07
Výzkumný projekt "Migrant Integration Policy Index” – MIPEX zachycuje míru začlenění přistěhovalců do společnosti a je dosud největší studií o právech a příležitostech legálních přistěhovalců do Evropy. Dvacet milionů nebo populace Rakouska a Belgicka dohromady – to je dnes zhruba počet legálních migrantů z třetích zemí žijících v Evropské Unii....
Integracepublikace a výzkumy

Výzkumná zpráva Integrační proces muslimů v České republice - pilotní projekt

13. 9. 07
Výzkum se zabývá integračním procesem muslimů do české společnosti. Vzniknul na základě objednávky ze strany Ministerstva vnitra ČR. Jak žijí muslimové v Česku je proto otázkou, která doposud čeká na své zodpovězení. Cílem této pilotní studie je alespoň zčásti zacelit tuto mezeru a tázat se, zda-li se muslimové stanou součástí české společnosti, nebo si vytvoří vlastní paralelní svět....
Integracepublikace a výzkumy

Publikace Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v České republice

13. 9. 07
Publikace je výsledkem kvantitativního a kvalitativního výzkumu, který pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zpracovaly společnosti GAC a Jiří Kocourek aplikovaná sociologie. Výzkum byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, a jeho výstupy budou mimo jiné využity pro zefektivnění pomoci z ESF v období 2007-2013 v oblasti integrace imigrantů (imigrantek)...
Integracepublikace a výzkumy

S Vietnamci na bazéně: Jak a proč se v Ostravě učí cizinci česky

22. 8. 07
Rozhovor s ostravským dlouholetým učitelem češtiny pro cizince Jaroslavem Davidem o proměně zájemců o jazykové kurzy, českém jazyce jako libůstce pro volné chvíle, spíše než podmínce zaměstnání, a o neintuitivním jazyce, kterým Ostrava promlouvá ke svým cizojazyčným návštěvníkům. Jaroslav David, PhD....
Integrace, Pracovní migracerozhovory

Hledání společné řeči – zkušenosti jedné berlínské školy

30. 1. 07
Nedostatečná znalost jazyka je jedním z možných důvodů slabých studijních výsledků mnoha dětí z rodin migrantů. V některých menšinových skupinách žijících v Berlíně se nedostatečná znalost němčiny vyskytuje i ve druhé či třetí generaci. Problém ještě zhoršuje koncentrace migrantů v určitých městských částech. Přibývá veřejných škol, kde pouze malá část žáků pochází z německých rodin....
Integraceprojekty

Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní turecko-německá základní škola

30. 1. 07
Základní škola Azize Nesina je jednou ze 16 berlínských základních škol, které jsou známé jako „Evropské školy“. Tento speciální typ školy nabízí bilingvní základní vzdělání dětem se dvěma různými mateřskými jazyky. Základní kola Azize Nesina se jako jediná turecko-německá škola ze 16 Evropských škol zaměřuje na děti s turečtinou a němčinou jako mateřským jazykem....
IntegraceNěmecko články

Výuka jazyků jako nástroj integrace etnických menšin ve Velké Británii a Německu aneb o přežívání historických paradigmat

15. 1. 07
Dva odlišné politické diskurzy Velké Británie a Německa, které se vztahují k vzdělávání a integraci školáků z přistěhovaleckých minorit, jsou porovnány. Podle autorky tradiční německý přístup podle výsledků studie PISA-I selhává a lepší výsledky přináší flexibilně-pragmatický britský model. Článek byl přeložen z angličtiny.
IntegraceNěmecko články

Cizinci v regionech ČR

18. 12. 06 Marie Jelínková
Datově analytická publikace Cizinci v regionech, vytvořená s cílem podpořit tvorbu integrační politiky v jednotlivých krajích, se zaměřuje na základní informace o cizincích v ČR především na úrovni jednotlivých krajů, bývalých okresů a správních obvodů obcí. Tato data jsou porovnávána v souhrnných tabulkách a s důrazem na podobnosti či rozdílnosti jednotlivých krajů analyzována.
Integracerecenze
« | 1 | .. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Integracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect