Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Aspekty integrace cizinců v regionech ČR: soubor vybraných příspěvků z regionálních konferencí

Rádi bychom upozornili na nově vydanou publikaci Center na podporu integrace cizinců. Sborník příspěvků z regionálních konferencí pořádaných Centry na podporu integrace cizinců v roce 2010 nabízí pestrou škálu textů o lokálních aspektech integrace cizinců. Mezi autory najdeme zástupce Center na podporu integrace cizinců i Odboru azylové a migrační politiky MV ČR. Svůj pohled na problematiku nabízejí také další autoři z řad výzkumných pracovníků, vysokoškolských a středoškolských učitelů a odborníků nevládních neziskových organizací.
Publikaci naleznete v příloze.
8. 2. 11
...nahoru ▲