Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 9. 10
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: Rumunsko

Imigrace a integrace migrantů v Rumunsku

Problematika imigrace a integrace přistěhovalců je v Rumunsku, které je především známé jako země emigrační, poměrně novým jevem, o kterém existuje jen málo informací. Do Rumunska přicházejí jak migranti za prací, tak lidé hledající v zemi azyl. Tento článek se soustředí především na témata spojená s integrací uprchlíků do rumunské společnosti, a to zejména těch pocházejících z Kamerunu a Konžské republiky.
Celý článek si můžete přečíst v angličtině zde.
Astrid Hamberger
Astrid Hamberger je doktorandkou na katedře sociologie bukurešťské university. Magisterský titul získala na univerzitě v Kodani. Ve své disertační práci se zabývá integrací uprchlíků v Rumunsku.
13. 9. 10
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: Rumunsko
...nahoru ▲