Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Robert Stojanov

Robert Stojanov bádá v Centru výzkumu globální změny - CzechGlobe Akademie věd ČR, v.v.i. a vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati. Specializuje se na souvislosti mezi migracemi obyvatel, rozvojem a životním prostředím, a efektivností rozvojových intervencí. Podrobnosti a některé další publikace lze najít na www.stojanov.org

Články tohoto autora:

Anglické články:

...nahoru ▲