Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Pavlína Šolcová

Pavlína Šolcová je doktorandkou a odbornou asistentkou na Mendlově univerzitě v Brně. Remitencím se začala věnovat v dubnu 2008, kdy byla součástí týmu Ministerstva financí ČR, který spolupracoval se Světovou bankou na tvorbě zprávy o trhu remitencí v České republice.

Články tohoto autora:

Anglické články:

...nahoru ▲