Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 12. 08
Zdroj: migraceonline.cz

Recenze knihy Phillipa Legraina „Immigrants: Your Country Needs Them“

Recenze knihy Phillipa Legraina „Immigrants: Your Country Needs Them“
Kniha Phillipa Legraina "Immigrants: Your Country Needs Them" zkoumá pozitivní dopady migrace a její potenciál přispět po ekonomické, sociální a kulturní stránce k rozvoji zemí původu. Phillipe Legrain v knize předkládá množství životních příběhů migrantů a pomocí nich usiluje o odstranění existujících mýtů, předsudků a obav.

Migrace se stává globálním tématem. Vlády sice silně podporují mezinárodní obchod a tok zboží a služeb, ale současně vytvářejí stále vyšší bariéry volnému pohybu osob. Obavy, že cizinci berou lidem práci, že zneužívají sociálních dávek, ignorují místní způsob života a jsou hrozbou pro svobodu a bezpečnost hostitelské země stále přetrvávají. Phillipe Legrain, ekonom a novinář žijící v Londýně, ukazuje ve své knize pozitivní dopady migrace.

 Celý článek naleznete v AJ zde.

Článek vznikl v rámci projektu "Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" za podpory Evropské komise.

Daniela Prusina
15. 12. 08
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲