Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Markéta Seidlová

Markéta Seidlová [mseidlova(AT)seznam.cz] je doktorandkou na PřF UK v Praze. V rámci svého studia se zaměřuje především na problematiku mezinárodní migrace, migračních politik a integrace cizinců. V současnosti zpracovává disertační práci na téma „Analýza asimilačního modelu začleňování cizinců do majoritní společnosti – s důrazem na Francii“ pod vedením doc. RNDr. Dušana Drbohlava, CSc.

Články tohoto autora:

...nahoru ▲