Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Inspirativní projekty

Inspirativní dobrá praxe v oblasti integračních projektů

Články o projektech slouží jako zdroj inspirace pro všechny, kdo hledají osvědčené nástroje v oblasti (lokální) integrace osob s migrační zkušeností. Kritéria pro výběr projektů jsou:

Novost a/nebo potřebnost: projekt představuje inovativní řešení (části) sociálního problému a/nebo se zaměřuje na nová či opomíjená témata. Pozornost je věnována i různým zdařilým přístupům k dlouhodobě přetrvávajícím naléhavým problémům.

 Přenositelnost: projekt má potenciál pro replikaci. Přenositelnost projektu či jeho části je vnímána široce včetně adaptace na různý kontext a cílové skupiny. Zejména pozitivně jsou hodnoceny projekty s upscalingovým potenciálem.

Přínosnost: na základě dostupných informací o projektu je odůvodněné se domnívat, že projekt vykázal pozitivní dopad v oblasti integrace osob s migrační zkušeností. Protože nezávislé ověření pozitivního dopadu není možné vždy zajistit, články využívají i informace ze strany příjemců, donorů či různých odborníků.


« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
...nahoru ▲