Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 6. 11

Výzkum: Maximalizace rozvojového dopadu migrace (Maximizing the Development Impact of Migration)

9. června 2011 byly v Rumunsku prezentovány výsledky výzkumu s názvem "Maximalizace rozvojového dopadu migrace". Studii zpracovala Mezinárodní agentura pro informace o zdrojových zemích (IASCI) ve spolupráci se Sorosovou nadací v Rumunsku. Finanční toky od migrantů směrem ke komunitám v jejich domovských zemích jsou základem vztahu mezi migrací a rozvojem. Většina výzkumů, politik i finančních služeb se zaměřovala právě na remitence, které hrají významnou roli v hospodaření domácností i na úrovni národních ekonomik. Prezentovaný výzkum pohlíží na migraci a její rozvojové dopady širší perspektivou. Vychází z přesvědčení, že finanční, lidský a sociální kapitál akumulovaný migranty má pozitivní a trvalý dopad na ekonomický a sociální rozvoj zemí původu. Tomuto skrytému bohatství je však dosud věnováno jen velmi málo pozornosti.
Klíčové výsledky výzkumu v angličtině naleznete v příloze.
25. 6. 11
...nahoru ▲