Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Dialog v akci: Zapojení emigrantských komunit do rozvoje (Katalog institucionálních kapacit a praktik)

Katalog byl publikován jako výstup společného projektu ICMPD (Mezinárodního centra pro rozvoj migrační politiky) a IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) nazvaného Zapojení emigrantských komunit do rozvoje. Cílem projektu bylo zachytit, jakým způsobem některé státy institucionalizují svůj vztah s emigrantskou komunitou, a povzbudit je k vzájemnému dialogu a spolupráci v oblasti vystěhovaleckých komunit.

Publikace podává podrobný přehled o historii emigrace a legislativním rámci třinácti vybraných států ve vztahu k jejich emigrantským komunitám. Jedná se o Alžírsko, Kapverdy, Egypt, Etiopii, Ghanu, Libanon, Mali, Maroko, Niger, Nigérii, Senegal, Sýrii a Tunisko.

Publikace je dostupná na webových stránkách Mezinárodního centra pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) zde.

Mezinárodní centrum pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) je mezivládní organizací se statutem pozorovatele Organizace spojených národů (OSN). ICMPD poskytuje evropským státům a jejich organizacím poradenství při řízení migrace.

25. 8. 10
...nahoru ▲