Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Ukrajinci uvítali polský liberální vízový režim

Polsko zavedlo víza pro občany Ukrajiny po dlouhé domácí diskusi a pod tlakem Evropské unie až v říjnu 2003. I přes to, že je tento režim relativně liberální (víza jsou zdarma), měl dopady na počet osob překračujících polsko-ukrajinské hranice. Tadeusz Iwański, expert na polsko-ukrajinské vztahy, se ve svém článku zabývá zaváděním a současným stavem vízové politiky Polska v kontextu rozšířené Evropské unie. Liberální vízový režim reflektuje stav polsko-ukrajinských vztahů a zájem polské zahraniční politiky o Ukrajinu v Evropě. Je otázkou, zda takový režim bude v budoucnosti pro Polsko udržitelný vzhledem k vysokým počtům nelegálně pracujích Ukrajinců v západní Evropě. Iwańského však nezajímá pouze otázka víz, ale i dopady rozšíření EU a otázka dalšího směřování Ukrajiny ve vztahu k Evropě a Rusku. Přibližuje nám názory západoukrajinských intelektuálů, kteří se obávají, že v nové Evropské unii bude Ukrajina izolována a že se vytvořila nová „železná opona“. Ukrajinští politici se také vyjadřují k rozšíření. „Nikdo nás v Evropě nechce“, řekl prezident Kučma. Využívá tak rozšíření EU jako argument pro směřování Ukrajiny ne na západ, ale na sever (k Rusku).

9. 7. 04
...nahoru ▲