Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 7. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Ukrajinští migranti v polském pohraničí. Názory místních elit

Miroslaw Bieniecki se dlouhodobě zabývá polsko-ukrajinským pohraničím. V roce 2003 provedl kvalitativní výzkum názorů místních elit v jiho-východním Polsku. Snažil se zjistit, jaký je pohled na Ukrajince, kteří přijíždějí za prací anebo za obchodem. Neoficiálně se zaostalejší a chudší části Polska říká „Polsko B, C nebo D“. I přes vysokou nezaměstnanost našli například ukrajinští dělníci prostor v místní ekonomice ve stavebnictví. Mezi respondenty byla vysoká míra akceptace Ukrajinců v pohraničí. Jejich nelegální zaměstnávání také často nebylo zavrhováno. Podle Bienieckého jsou Ukrajinci bráni jako něco normálního a přirozeného. V tomto roce na podzim bude podobný výzkum zopakován, aby byla zohledněna nová realita vstupu Polska do EU.

Mirosław Bieniecki
Autor vystudoval filozofii a sociologii na Lewis univerzitě a obor ekonomie a společnost na Středoevropské univerzitě ve Varšavě. Pracuje jako odborný asistent na Varšavském ústavu pro sociální psychologii a je odborníkem a výzkumníkem v programu Migrations and Eastern Policy Programme v Institutu pro veřejné věci.
9. 7. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲