Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 11. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Mnoho měst v jednom. Odráží vztah k prostoru sociální pozice cizinců?

Text Slavomíry Ferenčuhové se zabývá problematikou migrace a prožívání městského prostoru. Nastoluje otázku vztahu cizinců k prostoru, do kterého přicházejí a ve kterém se usazují. Prožívání prostoru může být nejen významnou součástí zkušenosti přesunu z jednoho do druhého místa, (displacementu), ale i samotného života cizincu v novém prostředí. V článku si doktorandka sociologie klade otázku, jestli a jak je možné propojit úvahy o procese utváření minority u přicházejících cizinců, jak ho popisují Castles a Davidson (2000), se zkoumáním specifického prožívání městského prostoru.

27. 11. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲