Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Německo

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Německo

Podle německého statistického úřadu žilo na konci roku 2011 v Německu přibližně 7 milionů cizinců (7,9% populace), přičemž téměř pětina občanů Německa má migrantský původ. V posledních letech (2010-2012) dochází k nárůstu počtu imigrantů o 20%, zároveň se však zmenšují rozdíly mezi počtem migrantů do Německa a těch, kteří z něho odcházejí.

Imigranti nejčastěji přicházejí z Turecka, Itálie, Polska, Srbska a Řecka. Víc jak třetinu imigrantů tvoří občané členských států Evropské unie. Vzhledem k omezení vstupu na pracovní trh, přicházejí migranti do Německa na základě sloučení rodiny, etnického původu (Němci z východní Evropy a bývalého SSSR) a jako žadatelé o azyl. V posledních letech došlo (podle dat německého MV) k nárůstu pracovní migrace na vysoce kvalifikované pozice a výrazně stoupl počet přicházejících univerzitních studentů.

Německá migrační a azylová legislativa je upravována převážně na federální úrovni. Základ tvoří Imigrační zákon, jehož součástí je i Zákon o pobytu, který upravuje vstup, pobyt a zaměstnávání občanů třetích zemí. Získaní azylu a uznávání uprchlického statutu je zastřešeno ústavními zvyklostmi a Azylovým zákonem.

Směr politice integrace imigrantů udává Národní integrační plán, který obsahuje 400 návrhů opatření k vytvoření nových příležitostí pro cizince a podporu jejich integrace. Samotná integrační politika je podle vlády založena na snaze poskytovat podporu integračních snah při vytváření určitých požadavek. Klíčovým opatřením jsou celostátně nabízeny integrační kurzy, které se zaměřují především na jazyk a základní znalost zákonů a společnosti v Německu. Stále častěji dochází k zvyšování významu integrace na lokání úrovni. Jednotlivé projekty se soustředí na předškolskou výchovu, zaměstnávání učitelů migrantského původu, zvýšení kompetencí imigrantů na pracovním trhu, podporu přístupu k zdravotní a sociální péči a umožnění dialogu mezi zástupci různých kultur.

Přehled přístupu neregulérních migrantů k sociálním právům ve vybraných evropských zemích

24. 7. 08
Se svolením organizace PICUM přinášíme překlad přehledu, který informuje o přístupu cizinců bez oprávnění k pobytu k základním sociálním právům ve vybraných evropských zemích – konkrétně v Belgii, Dánsku, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii.
Regularizace nelegální migraceRakousko, Německo články

Komparativní přehled právní úpravy uzavírání sňatků s cizinci ve vybraných evropských státech

15. 4. 08 Pavel Čižinský
V souvislosti s navrhovanou novelou zákona o rodině, která zásadně zpřísňuje podmínky uzavření a platnosti sňatku mezi českými občany a osobami ze třetích zemí, nabízí tato studie analýzu přístupu k této problematice v šesti evropských státech. Dokumentuje přitom, že k takto závažnému zásahu do rodinného a manželského práva dosud žádný jiný evropský stát nepřistoupil.
Regularizace nelegální migraceRakousko, Německo články

Od strategického vzpomínání k politice tolerance: vzpomínky na srebrenický masakr mezi Bosňany v Berlíně

20. 12. 07
Článek Rozity Dimové zpochybňuje konvenční medicínské definice traumatu jako lineární kategorie a poukazuje tak na komplexní charakter vzpomínek mezi těmi, kdo přežili masakr ve Srebrenici....
Uprchlictví a azylNěmecko články
Výlet za onklem Fridrichem: Obyvatelé Hlučínska znovu-nabývají německé občanství a pracují v západní Evropě bez omezení

Výlet za onklem Fridrichem: Obyvatelé Hlučínska znovu-nabývají německé občanství a pracují v západní Evropě bez omezení

22. 8. 07
Na severní Moravě bylo a je Hlučínsko známé svou provázaností s Německem. Po roce 1989 obnovili mnozí tamní obyvatelé svůj nárok na německé občanství, čehož využili k legálnímu zaměstnání mimo pracovní omezení pro kandidátské a později nové členské země EU nejen v Německu, ale také v dalších západoevropských zemích....
Pracovní migraceNěmecko články

Základní škola Azize Nesine v Berlíně: bilingvní turecko-německá základní škola

30. 1. 07
Základní škola Azize Nesina je jednou ze 16 berlínských základních škol, které jsou známé jako „Evropské školy“. Tento speciální typ školy nabízí bilingvní základní vzdělání dětem se dvěma různými mateřskými jazyky. Základní kola Azize Nesina se jako jediná turecko-německá škola ze 16 Evropských škol zaměřuje na děti s turečtinou a němčinou jako mateřským jazykem....
IntegraceNěmecko články
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 12 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect