Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 7. 11
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Německo

Krize zaměstnanosti migrantů v Německu: zpráva o Německu

Tuto zprávu zpracoval Björn Jungius v rámci projektu Flexi-in-Security, který se snaží zhodnotit dopad finanční krize od září 2008 na komunitu migrantů v různých evropských zemích. Cílem zprávy je v první řadě představit základní a obecné informace o „německém případu“ čtenářům mimo Německo. Snaží se tedy umožnit srovnání “pokrizové“ situace migrantů v Německu se stavem v ostatních evropských zemích. Autor za tímto účelem popisuje specifika a vláštnosti „německého případu“. Nejprve se snaží osvětlit historii migrace do Německa, neboť pouze z historické perspektivy je možné tato specifika a zvláštnosti vysvětlit. Dále pak poskytuje obecné informace o integraci migrantů na německém pracovním trhu před nástupem krize; nastiňuje, jak je přístup na německý pracovní trh regulovaný a zároveň jaké sociální výhody jsou migrantům dostupné. V závěrečné kapitole je následně načrtnut dopad krize na německé hospodářství a autor vyvozuje závěry pro zlepšení situace migrantů na německém pracovním trhu.
Autor především argumentuje, že Německo čelilo krizi v zaměstnanosti migrantů již před nástupem finanční krize v roce 2008.

Björn Jungius
Björn Jungius je politolog z Berlína.
14. 7. 11
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Německo
...nahoru ▲