Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

V Drážďanech se uskutečnil první díl česko-německých setkání, věnovaných vzdělávání k demokratickému občanství

Téměř 30 českých a německých profesionálů v oblasti formálního a neformálního vzdělávání mládeže se sešlo v Drážďanech 22.-26. března, aby se společně zamyslelo nad výzvami, kterým čelí občanské vzdělávání v obou zemích, a sdíleli zkušenosti, které ve své praxi nabyli. Během čtyřdenního workshopu v prostorách německé nadace Brücke/Most-Foundation se diskutovalo hodně otázek a témat: občanská a politická participace a vztah mladých lidí k ní, práce se současnými politickými tématy v rámci formálního a neformálního vzdělávání, vzdělávání k lidským právům, vzdělávání proti stereotypům a xenofobii, role organizací občanského sektoru ve vzdělávání a mnoho dalších. 

workshop1.jpg

Účastníci workshopu měli možnost se podrobně seznámit se strukturou občanského vzdělávání a možnostmi financování v Německu. Na základě příspěvku odborníků z Německa a následné diskuze se objevilo, že systémové zakotvení občanského vzdělávání v Německu a České republice se poměrně značně liší. Používá se často i odlišná terminologie, která byla tématem intensivních diskuzí. Odborné příspěvky dalších hostů workshopu se například věnovaly inovativním metodám ve vzdělávání nebo pojetí vzdělávání k demokratickému občanství na Evropské úrovni. Účastníci workshopu také měli možnost se seznámit s projekty a aktivitami několika neziskových organizací v Drážďanech, včetně například organizace Fanprojekt Dresden, která pořádá volnočasové aktivity pro fotbalové fanoušky. Během návštěv měli účastníci možnost nahlédnout i do fungování občanského sektoru v Německu.

Projekt Match It - podpora diskuse o neformálním vzdělávání mladých lidí k demokratickému občanství v České republice a Německu se zaměřuje na vytvoření společného diskursu o vzdělávání k demokratickému občanství v obou zemích. Navzdory tomu, že Česká republika a Německo jsou sousední země, mezi kterými se koná hodně mezinárodních výměn mládeží a odborníků, podobná setkání na téma vzdělávání k demokratickému občanství, kde učitelé a lektoři mají možnost srovnávat vývoj a dobré příklady z praxe ve svých zemích, nejsou zastoupené. V rámci workshopu účastnicí měli možnost diskutovat různé aspekty práce s mládeží, představovat aktivity svých domácích organizací a navazovat nová partnerství. Diskuze o možnostech bilaterální spolupráce se stala jedním z klíčových bodů setkání.

Druhý díl setkání proběhne v Praze v školicím středisku Toulcův Dvůr 7.- 11. června a bude na první díl navazovat. 

Projekt je realizován  AdB – Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V (Německo), Multikulturním centrem Praha (Česká republika) a Brücke Most Stiftung (Německo).


logo_matchit.png

Tento text vznikl v rámci projektu Match it - fostering the debate on non formal citizenship education for young people in the Czech Republic and Germany, který je financován programem Erasmus+, ve spolupráci s Tandem Regensburg 

3. 4. 15
...nahoru ▲