Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 1. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Německo

První anketa o účastnících Pegidy

V pondělí 12. ledna 2015 dosáhl pochod Pegidy v Drážďanech nový rekord, kdy se ho zúčastnilo odhadem 25 tisíc lidí. V Německu se hodně spekuluje o tom, kdo se jich účastní a z jakého důvodu. Nyní vyšly výsledky první ankety pod vedením politologa Hanse Vorländera z Technické univerzity Drážďany, jehož tým se dotázal 400 účastníků minulých pochodů na osobní údaje a motivaci. Následující informace o anketě doplňuje analýzu hnutí Pegida, kterou jsme nedávno na Migraceonline.cz zveřejnili.

Čísla potvrzují předpoklad, že se jedná o „střed společnosti“. Typický účastník demonstrace pochází ze střední třídy, je dobře vzdělaný (28 % má vysokoškolské vzdělání), je zaměstnaný (2 % se přihlásila jako nezaměstnaní) a na saské poměry má mírně nadprůměrný příjem (39 % vydělává více než 1500 eur čistého). Většinou se jedná o muže (75 %) a průměrný věk dotázaných účastníků je 48 let. Většina pochází buď přímo z Drážďan nebo ze Saska (74 %).

U motivací demonstrantů je zajímavé, že jako nejdůležitější důvod uvádějí nespokojenost s politikou (54 %), následuje kritika médií (20 %) a až pak přicházejí výhrady k přistěhovalcům a uprchlíkům (15 %). Nespokojenost s politikou však znamená, jak ukazují podrobnější odpovědi, velmi častou nespokojenost s azylovou a imigrační politikou. Je též důležité, že většina dotázaných lidí (77 %) vůbec netématizuje islám jako důvod jejich zapojení do pochodu Pegidy.

Je však třeba zmínit, že se vysoké procento lidí odmítlo zúčastnit se ankety (65 %), což významně snižuje její výpovědní hodnotu. Dá se jen domnívat, že právě mezi nimi může být vyšší účast těch radikálnějších skupin, které se také pravidelně objevují na pondělních pochodech, například z řad fotbalových chuligánů. 


esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk_2.jpg

Tento článek vznikl v rámci projektu Na práci v ČR, financovaném z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.
Jos Stübner
Doktorand historie na Univerzitě v Saské Kamenici. Zabývá se nacionalismem a reprezentací sociálních vrstev v menších městech v Čechách před a po první světové válce.
15. 1. 15
Zdroj: migraceonline.cz
Země: Německo
...nahoru ▲