Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 4. 10
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Publikace „Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008)“

Publikace IOM v Bratislavě, jejímž autorem je Boris Divinský, se zabývá analýzou migračních trendů a postojů veřejnosti k otázkám migrace a integrace cizinců.

Počty imigrantů začaly na Slovensku stoupat po vstupu země do EU, přesto ještě v roce 2008 byl podíl cizinců na celkový počet obyvatel jedním z nejnižších v Evropské unii. Očekává se ale, že vzhledem k ekonomickým a demografickým trendům budou počty cizinců v zemi dále narůstat. Mezinárodní organizace pro migraci zpracovala výzkumnou zprávu sledující migrační trendy na Slovensku v letech 2004 až 2008. Zpráva se zaměřuje na všechny typy zahraniční migrace (regulérní, neregulérní migrace, pracovní migrace, migrace za studiem aj.), stejně jako na klíčové výzvy, před kterými stojí slovenská migrační politika. Publikace vznikla v rámci stejnojmenného projektu a obsahuje komplexně zpracované informace určené zájemcům o problematiku i tvůrcům migračních politik.

Publikaci naleznete v pdf zde.

migr_trendy_1.jpg

13. 4. 10
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲