Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 8. 10
Téma: Integrace

Nový pohľad na staré problémy. Súhrn zistení o kultúrnej integrácii migrantov na Slovensku.

Server MultiKulti.sk publikoval recenzi knihy Migranti – Nový pohľad na staré problémy autorek Eleny Gallové Kriglerové, Jany Kadlečíkové a Jarmily Lajčákové.

Analytičky Centra pre výskum etnicity a kultúry Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková a Jarmila Lajčáková si vo svojom výskume stanovili dve pomerne široko koncipované otázky: 1. Aká by mala byť verejná politika voči novo vznikajúcim etnickým, rasovým a náboženským menšinám so špecifickým zameraním na oblasť kultúry? 2. Aké stratégie v budúcnosti zaujmú samotní migranti pri začleňovaní do spoločnosti? Odpovede na obe otázky sa autorky pokúšajú hľadať v publikácii Migranti – nový pohľad na staré problémy, ktorá je hlavným výstupom teoretického aj terénneho výskumu, ktorý realizovali v roku 2009.

Celou recenzi si přečtete zde.

25. 8. 10
Téma: Integrace
...nahoru ▲