Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 8. 10
Téma: Integrace

Lokální strategie integrace cizinců v ČR I.

VÚPSV vydal studii zaměřující se na integrační strategie, které vytvářejí a implementují lokální vlády v ČR. Na základě kvalitativních rozhovorů s pracovníky městských úřadů a magistrátů ve 25 vybraných českých a moravských městech studie ukazuje, jak jsou municipalitami vnímány integrační potřeby přistěhovalců a jakým způsobem jsou tyto potřeby zohledňovány v přístupu k přistěhovalcům. Studie zahrnuje příklady přístupů uplatňovaných v některých městech a doporučení pro rozvoj této oblasti lokální politiky.
Uplné znění si můžete přečíst zde.
25. 8. 10
Téma: Integrace
...nahoru ▲