Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 8. 10
Téma: Integrace

Postoje k cudzincom na Slovensku

Server MultiKulti.sk otiskl rozhovor s Michalem Vašečkou, ředitelem Centra pro výskum etnicity a kultúry (CVEK) o postojích Slováků k migrantům a nepřipravenosti Slovenska na narůstající počet migrantů.
Rozhovor si můžete přečíst zde.
31. 8. 10
Téma: Integrace
...nahoru ▲