Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Regularizace nelegální migrace
Témata

Regularizace nelegální migrace

Regularizace, jinými slovy legalizace neregulérního statutu imigrantů prostřednictvím zákona,  je na jedné straně jedním z účinných řešení nelegality cizinců, na straně druhé patří mezi nejvíce diskutované nástroje řízení migrace, neboť oslabuje moc státu při kontrole migračních pohybů na jeho území. Regularizace může mít mnoho podob a může se týkat různých skupin migrantů. Co do rozsahu lze jednotlivé regularizace rozdělit na generální, tj. pro všechny cizince bez oprávnění k pobytu, a regularizace speciální, tj. pouze pro určitou přesně vymezenou skupinu cizinců. Země, které k regularizaci nelegální migrace přistoupily (například Itálie, Řecko, Velká Británie, Portugalsko či Španělsko), zvolily zpravidla amnestii pro žadatele o azyl a/nebo amnestii pro lidi bez oprávnění k pobytu. Regularizace je předmětem diskuze po celé Evropě. Rádi bychom tímto tématem přispěli k tomu, aby se o regularizaci začalo diskutovat i v České republice.

Téma koordinuje Marie Jelínková. Kontakt: migrace(at)mkc.cz.

Tato internetová platforma vznikla v rámci projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Partneři: Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Multikulturní centrum Praha, SOS Racismo-Mugak a Solidariedade migrante.

Ilustrační foto Vladimir KrynytskyPříspěvky k tématu:

Konference Regularizace nelegální migrace

30. 5. 11 Marie Jelínková, Eva Čech Valentová
Dne 12. dubna 2011 proběhla v Polském institutu závěrečná konference projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci. Panelisté z nevládních organizací, státních institucí a akademické sféry se věnovaly především přístupu neregulérních migrantů k zásadním právům a jejich pozici na trhu práce....
Regularizace nelegální migraceČeská republika

Zpráva PICUM: Zabraňování přístupu těhotných žen a dětí bez oprávnění k pobytu k lékařské péči: posilování zdravotních nerovností v Evropě

26. 5. 11
Zpráva, kterou připravila Evropská platforma pro mezinárodní spolupráci v oblasti nelegální migrace (PICUM), přibližuje prezentace a příspěvky, které zazněly během veřejného slyšení 8. prosince 2010 v Evropském parlamentu s názvem: Zabraňování přístupu těhotných žena dětí bez oprávnění k pobytu k lékařské péči: posilování zdravotních nerovností v Evropě....
Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

O systémech mimořádných regularizací ve španělské legislativě

26. 5. 11 Augustin Unzurrunzag
Článek podrobně přibližuje konkrétní legislativní opatření, která se týkají mimořádných regularizací ve španělské legislativě, a hodnotí, která z těchto opatření se ukázala jako funkční a která naopak selhala.
Regularizace nelegální migracečlánky

Hodnocení politiky EU vůči neregulérní migraci pod vlivem Stockholmského programu

16. 5. 11
Vztah mezi evropskými politikami a právy neregulérních migrantů stále zůstává napjatý. Pro strategie a odpovědi evropských politik jsou tito migranti stále „neviditelní“, a to jak z pohledu jejich statutu, tak z pohledu zacházení s nimi. Děje se tak i přes značné rozpoznání a evidenci jejich zranitelnosti a vysoké nejistoty, které tyto osoby v přístupu k základním právům čelí....
Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

Akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010 – 2014)

16. 5. 11
Komise ve svém sdělení z června 2009 nastínila další vývoj strategie EU o právech dítěte a oznámila záměr vytvořit akční plán pro nezletilé děti bez doprovodu. Na tento záměr navazoval výzkum, který identifikoval několik zásadních problémů a možných řešení. Tento Akční plán se proto zabývá hlavními výzvami, kterým je v oblasti příchodu významného počtu nezletilých bez doprovodu na území EU čelit....
Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

Uprchlíci z Libye rozdělují Evropu

12. 5. 11 Martin Rozumek
Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) se zamýšlí nad reakcemi členských států Evropské unie na příliv uprchlíků z Libye.
Migrace a EU, Uprchlictví a azyl, Regularizace nelegální migracekomentáře

Nezletilí bez doprovodu v procesu migrace

26. 4. 11
Studie se pokouší (a) vymezit závažný fenomén nezletilých bez doprovodu, kteří přijíždějí do EU bez oprávnění k pobytu, (b) identifikovat zranitelné skupiny a hrozby, (c) poukázat, kterých členských zemí se tento fenomén nejvíce týká, (d) vymezit hlavní příčiny tohoto fenoménu, (e) načrtnou střednědobý výhled do budoucnosti....
Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

Jaké to je být dítětem a bez oprávnění k pobytu ve Velké Británii: podkladový materiál

21. 4. 11
Dokument nabízí kritický přehled základních pojmů, konceptů a dostupných zdrojů, které jsou použity pro probíhající kvalitativní studii nezletilých migrantů ve Velké Británii. V prvé řadě studie otvírá otázku definice, která se váže k cílové skupině - zejména se studie zabývá dichotomií legální/nelegální migrace a poukazuje na dva zásadní aspekty: vícevrstevnou povahu legálního statutu a k němu...
Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

Tisková zpráva: Zdravotnický personál z celé Evropy požaduje nediskriminační přístup ke zdravotní péči pro přistěhovalce bez oprávnění k pobytu

24. 3. 11 Marie Jelínková
Zdravotnický personál a zdravotnické organizace z celé Evropy podepsaly Evropskou deklaraci zdravotníků “Za přístup ke zdravotní péči bez diskriminace”. Dne 22. března 2011 bylo toto prohlášení předáno Evropské komisi s výzvou, aby instituce EU i členské státy přijaly taková opatření, která by zdravotníkům umožnila plnit jejich lékařské povinnosti vůči všem pacientům, včetně migrantů bez...
Regularizace nelegální migracetiskové zprávy

Pracovní vykořisťování rumunských pracovních migrantů v zaměstnávání v českých lesích

22. 3. 11 Simina Guga
Tento článek byl napsán s cílem doplnit zjištění o pracovním vykořisťování Slováků a Vietnamců v českých lesích. Článek je postaven na informacích z rozhovorů s několika rumunskými pracovníky, kteří rovněž pracovali v různých částech České republiky a zažívali podobné pracovní praktiky a problémy. Text přibližuje kauzu práce zahraničních pracovníků v českých lesích z pohledu konkrétních lidí....
Pracovní migrace, Regularizace nelegální migrace, Kauza STROMKAŘI Rumunsko články
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 13 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Regularizace nelegální migracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect