Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 4. 11
Zdroj: Frontex

Nezletilí bez doprovodu v procesu migrace

Studie se pokouší (a) vymezit závažný fenomén nezletilých bez doprovodu, kteří přijíždějí do EU bez oprávnění k pobytu, (b) identifikovat zranitelné skupiny a hrozby, (c) poukázat, kterých členských zemí se tento fenomén nejvíce týká, (d) vymezit hlavní příčiny tohoto fenoménu, (e) načrtnou střednědobý výhled do budoucnosti. Analýza dat potvrzuje, že přestože celkově dochází k poklesu neregulérní migrace do EU, proporce nezletilých bez doprovodu zůstává vysoká a stoupá. Analýza dat Frontexu také ukazuje posun v  migračních drahách nezletilých bez doprovodu od západní Afriky a centrálního Středozemí směrem k východnímu Středozemí. Údaje z operací Frontexu v roce 2010 potvrzují, že zatímco proporce nezletilých bez doprovodu mezi neregulérními migranty zjištěnými na externích hranicích EU narůstá, je možné, že celkově dochází u této skupiny v celkových číslech k poklesu.

26. 4. 11
...nahoru ▲