Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Hodnocení politiky EU vůči neregulérní migraci pod vlivem Stockholmského programu

Vztah mezi evropskými politikami a právy neregulérních migrantů stále zůstává napjatý. Pro strategie a odpovědi evropských politik jsou tito migranti stále „neviditelní“, a to jak z pohledu jejich statutu, tak z pohledu zacházení s nimi. Děje se tak i přes značné rozpoznání a evidenci jejich zranitelnosti a vysoké nejistoty, které tyto osoby v přístupu k základním právům čelí. Na rozpor mezi současnými politikami EU, které vznikají pod několikaletým unijním plánem v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a Stockholmským programem, a mezi výsledky, které se objevují ze společenskovědních výzkumů sponzorovaných institucemi EU, již bylo poukázáno jinde. Příspěvky této studii směřují k posunutí debaty o tomto tématu za pomoci názorů, zkušeností a znalostí vybraných skupin občanské společnosti EU a zástupců klíčových institucí v Evropě, které se zabývají základními lidskými právy. Studie obsahuje šest příspěvků, z nichž část vznikala z konference „Neregulérní migranti a Stockholmský program: zajištění přístupu k právům?“, která se konala v Bruselu 9. března 2010. Za těmito příspěvky je přidán soubor doporučení pro vytváření politik a čtyřbodový plán, jak snížit „neregularitu“ v Evropě.

16. 5. 11
...nahoru ▲