Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Regularizace nelegální migrace
Témata

Regularizace nelegální migrace

Regularizace, jinými slovy legalizace neregulérního statutu imigrantů prostřednictvím zákona,  je na jedné straně jedním z účinných řešení nelegality cizinců, na straně druhé patří mezi nejvíce diskutované nástroje řízení migrace, neboť oslabuje moc státu při kontrole migračních pohybů na jeho území. Regularizace může mít mnoho podob a může se týkat různých skupin migrantů. Co do rozsahu lze jednotlivé regularizace rozdělit na generální, tj. pro všechny cizince bez oprávnění k pobytu, a regularizace speciální, tj. pouze pro určitou přesně vymezenou skupinu cizinců. Země, které k regularizaci nelegální migrace přistoupily (například Itálie, Řecko, Velká Británie, Portugalsko či Španělsko), zvolily zpravidla amnestii pro žadatele o azyl a/nebo amnestii pro lidi bez oprávnění k pobytu. Regularizace je předmětem diskuze po celé Evropě. Rádi bychom tímto tématem přispěli k tomu, aby se o regularizaci začalo diskutovat i v České republice.

Téma koordinuje Marie Jelínková. Kontakt: migrace(at)mkc.cz.

Tato internetová platforma vznikla v rámci projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Partneři: Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Multikulturní centrum Praha, SOS Racismo-Mugak a Solidariedade migrante.

Ilustrační foto Vladimir KrynytskyPříspěvky k tématu:

Nikdy nepracuj sám – průvodce pro odbory a nevládní organizace

21. 3. 11
Zpráva Mezinárodní odborové konfederace (ITUC) a lidsko-právní organizace Anti-Slavery International je založena na výsledcích dvouletého společného projektu nevládních organizací a odborů, které se snažily společně prozkoumat a zhodnotit různé způsoby, jak zabránit nucené práci, otroctví a obchodu s lidmi....
Regularizace nelegální migrace, Pracovní migracepublikace a výzkumy

Tisková zpráva: Usnesení Evropského parlamentu „Zmenšení nerovností v oblasti zdraví v EU“

18. 3. 11 Marie Jelínková, Eva Čech Valentová
Poprvé v historii Evropský parlament zaujal jasné stanovisko ve prospěch dodržování práva přístupu ke kvalitní zdravotní péči pro cizince bez oprávnění k pobytu. Nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci, Multikulturní centrum Praha a Organizace pro pomoc uprchlíkům, které se intenzivně zabývají problematikou nelegální migrace v České republice, vysoce oceňují přijetí tohoto opatření.
Regularizace nelegální migracetiskové zprávy
Když se sází les, létají třísky. O zaměstnávání pracovních migrantů ve státních lesích

Když se sází les, létají třísky. O zaměstnávání pracovních migrantů ve státních lesích

1. 3. 11 Marek Čaněk
Článek přibližuje pracovní vykořisťování stovek zahraničních pracovníků v lesích v České republice přes některé dodavatelské firmy lesního gigantu LESS & FOREST s.r.o., které trvá již dva roky. Kombinace politik státu v oblasti lesnictví, migrace a regulace trhu práce ovlivňuje postavení pracovních migrantů v tomto ekonomickém odvětví....
Pracovní migrace, Regularizace nelegální migrace, Kauza STROMKAŘI Česká republika články

Mají migranti bez oprávnění k pobytu a žadatelé o azyl nárok na přístup ke zdravotní péči v EU?

22. 2. 11
Publikace shromažďuje shrnutí publikace sítě HUMA „Přístup ke zdravotní péči pro migranty bez oprávnění k pobytu a žadatele o azyl v 10 zemích EU“ z roku 2009 a výsledky nového výzkumu uskutečněného v dalších 6 zemích za podpory partnerů sítě HUMA....
Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

Ratifikace úmluvy OSN o ochraně práv všech migrujících pracovníků v Evropské unii, průzkum postoje vlád a aktérů občanské společnosti

20. 12. 10
Nezisková organizace December 18 zveřejnila publikaci, která se zabývá postojem všech 27 členských států EU k ratifikaci Úmluvy o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin. Mimo postoje institucí EU na začátku publikace jsou u každé země zachyceny postoje současných vlád, politických stran, nevládních organizací, odborů, ombudsmanů pro lidská práva, OSN a postoj Rady Evropy....
Pracovní migrace, Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

Zajišťování nezletilých dětí v ČR

16. 12. 10 Zuzana Jeřábková
V článku je popsána praxe zajišťování nezletilých v ČR, přičemž tato skupina osob je rozdělena na nezletilé bez doprovodu a nezletilé s doprovodem rodičů či jiných zákonných zástupců. Článek poukazuje na hlavní nedostatky právní úpravy zajišťování nezletilých v ČR a zabývá se též zajišťováním nezletilých v souvislosti s ochranou lidských práv.
Regularizace nelegální migracečlánky

Šest studií o neregulérní migraci

10. 12. 10
Každá zpráva se zaměřuje na jednu zemi (Velkou Británii, Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Itálii a Španělsko), ve které shrnuje národní legislativu a rámec migrační politiky, poskytuje dostupné statistické údaje o legální a neregulérní migraci a uvádí přehled stávající literatury o neregulérních pracovnících.
Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

Současná situace migrantů na Plzeňsku

8. 12. 10 Marie Jelínková, Martina Hánová
Drobná studie popisuje problémy migrantů na území ČR v případě Plzeňského kraje a ukazuje, jaké důsledky s sebou přinesla různá nepromyšlená rozhodnutí ze strany státu i plzeňské cizinecké policie. Opatření přijatá především v reakci na tzv. ekonomickou krizi jen posílila klientelismus, oslabila práva migrantů a vystavuje je často absurdním a lidsky obtížným situacím....
Regularizace nelegální migrace, Pracovní migracečlánky

Hlášení migrantů bez oprávnění k pobytu zdravotním personálem v ČR: současný vývoj

9. 11. 10 Marie Jelínková
Komentář stručně popisuje nedávný vývoj přístupu migrant bez oprávnění k pobytu ke zdravotní péči v ČR a přibližuje současnou debatu o přístupu zdravotnického personálu v této oblasti.
Regularizace nelegální migrace

Nezaměstnanost imigrantů ve Španělsku v době ekonomické krize

18. 10. 10 Kristýna Recinová
Mezi přistěhovalectvím a nezaměstnaností ve Španělsku existuje velmi úzká vazba. Zřetelné souvislosti jsou patrné především v době celosvětové ekonomické krize, která na sebe ve španělských podmínkách vzala podobu krize zaměstnanosti. Dramatický nárůst nezaměstnanosti přesahující dvacetiprocentní hranici způsobuje stále větší propad španělské ekonomiky na světových trzích....
Regularizace nelegální migracečlánky
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 13 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Regularizace nelegální migracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect