Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Akční plán pro nezletilé osoby bez doprovodu (2010 – 2014)

Komise ve svém sdělení z června 2009 nastínila další vývoj strategie EU o právech dítěte a oznámila záměr vytvořit akční plán pro nezletilé děti bez doprovodu. Na tento záměr navazoval výzkum, který identifikoval několik zásadních problémů a možných řešení. Tento Akční plán se proto zabývá hlavními výzvami, kterým je v oblasti příchodu významného počtu nezletilých bez doprovodu na území EU čelit. Plán popisuje tři hlavní oblasti, které vyžadují opatření: prevence, regionální programy ochrany, přijímání a označení trvalých řešení. A klade důraz na to, že ochrana a zásada nejvlastnějších zájmů dítěte by měly prolínat všemi opatřeními.

16. 5. 11
...nahoru ▲