Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 4. 11
Zdroj: migraceonline.cz

Jaké to je být dítětem a bez oprávnění k pobytu ve Velké Británii: podkladový materiál

Dokument nabízí kritický přehled základních pojmů, konceptů a dostupných zdrojů, které jsou použity pro probíhající kvalitativní studii nezletilých migrantů ve Velké Británii. V prvé řadě studie otvírá otázku definice, která se váže k cílové skupině - zejména se studie zabývá dichotomií legální/nelegální migrace a poukazuje na dva zásadní aspekty: vícevrstevnou povahu legálního statutu a k němu se vážících oprávnění a mobilitu mezi různými statuty v čase. V další části se studie věnuje dětské migraci a upozorňuje na určitá pnutí v politikách i v migračních diskursech, které dětská migrace vyvolává. Dále se studie zabývá právním kontextem a nastavení migrační politiky, ve kterých děti a rodiny bez oprávnění k pobytu ve Velké Británii existují. Zabývá se tak i složitým a někdy protichůdným postavením této skupiny, jak ho dokumentují oficiální dokumenty a existující legislativa ve vztahu k migraci a dětem. Zejména se studie zaměřuje na témata: přístup ke zdravotní péči, vzdělání a pracovní aktivity nezletilých. V závěru studie nastiňuje hlavní trendy v oblasti dětské migrace a nabízí předběžné statistiky počtu dětí bez oprávnění k pobytu ve Velké Británii a jejich umístění.

21. 4. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲