Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Rakousko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Rakousko

Rakousko je jedna ze zemí, kde v posledních letech dochází k nárůstu počtu imigrantů. V období 2011-2012 se jejich počet zvýšil o 40%. Zároveň se však zmenšují rozdíly mezi počtem migrantů do Rakouska a těch, kteří z něho odcházejí. Podle rakouského statistického úřadu žilo v roku 2012 v Rakousku přibližně 970 000 cizinců (11,5% populace), přičemž víc jak 18% všech obyvatel má migrantský původ.

Imigranti nejčastěji přicházejí ze sousedního Německa, které je následováno Srbskem, Černou horou, Kosovem a Tureckem, přičemž víc než polovina všech přistěhovalců je z členských států EU. Ostatní migranti přichází nejčastěji z rodinných důvodů, za prací, nebo z humanitárních důvodů. Zvyšuje se počet zahraničních studentů (v období 2011-2012 představovali cizinci víc jak 1/5 studentů v Rakousku) a žadatelů o azyl (v období 2010-2012 došlo k nárůstu o asi 60%).

Současná rakouská legislativa pro migrační otázky je založena na souboru cizineckých zákonů přijatých v roce 2005 a jejich dodatcích. V roce 2011 pak byly přijaty nové regulace, Azylový zákon a Zákon o usazování a pobytu, které kromě jiného zakotvují bezplatnou právní pomoc v procesu získávání azylu a novou úpravu imigrace kvalifikovaných pracovníků s názvem Red-White-Red Card. Rakousko momentálně nemá jednotný imigrační úřad. S cílem zjednodušit institucionální podobu systému proto vláda v roce 2014 plánuje zprovoznit jednotný Federální úřad pro záležitosti cizinců a azyl.

V roce 2011 také došlo k schválení Národního akčního plánu pro integraci, který se zaměřuje především na pomoc při osvojování si znalostí němčiny s cílem umožnit občanům třetích zemí participaci na společenském, ekonomickém a kulturním životě v Rakousku. Stále častěji dochází k přenosu integrační odpovědnosti na lokální úroveň. Rakousko se proto snaží vyvíjet koncepce a návody ke komunální integrační politice, budovat struktury v jednotlivých obcích a podporovat iniciativy a projekty na této úrovni.

Přehled přístupu neregulérních migrantů k sociálním právům ve vybraných evropských zemích

24. 7. 08
Se svolením organizace PICUM přinášíme překlad přehledu, který informuje o přístupu cizinců bez oprávnění k pobytu k základním sociálním právům ve vybraných evropských zemích – konkrétně v Belgii, Dánsku, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii.
Regularizace nelegální migraceRakousko, Německo články

Komparativní přehled právní úpravy uzavírání sňatků s cizinci ve vybraných evropských státech

15. 4. 08 Pavel Čižinský
V souvislosti s navrhovanou novelou zákona o rodině, která zásadně zpřísňuje podmínky uzavření a platnosti sňatku mezi českými občany a osobami ze třetích zemí, nabízí tato studie analýzu přístupu k této problematice v šesti evropských státech. Dokumentuje přitom, že k takto závažnému zásahu do rodinného a manželského práva dosud žádný jiný evropský stát nepřistoupil.
Regularizace nelegální migraceRakousko, Německo články

Studie o přijímání uprchlíků ve střední Evropě

9. 6. 05
Informační a kooperační fórum nevládních organizací ve střední Evropě (ICF), jehož členem je Organizace pro pomoc uprchlíkům, vydalo srovnávací zprávu o podmínkách přijímání žadatelů o azyl v zemích střední Evropy. Zpráva shrnuje výsledky návštěv azylových zařízení a zařízení policie pro zajištění cizinců za účelem vyhoštění v Německu, České republice, Maďarsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko články

KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE - Občanství

6. 5. 03
Úvodem sedmé kapitoly komparativní studie je vymezení pojmu státního občanství. Předmětem komparace jsou podmínky naturalizace cizinců, usnadněné nabývání občanství přistěhovalci druhé a třetí generace a dvojí občanství. České právní úpravy a praxe jsou srovnávány s odpovídajícím právem Německa, Rakouska, Maďarska, Polska a Slovenska....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko články
« | 1 | 2
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect