Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Studie o přijímání uprchlíků ve střední Evropě

Informační a kooperační fórum nevládních organizací ve střední Evropě (ICF), jehož členem je Organizace pro pomoc uprchlíkům, vydalo srovnávací zprávu o podmínkách přijímání žadatelů o azyl v zemích střední Evropy. Zpráva shrnuje výsledky návštěv azylových zařízení a zařízení policie pro zajištění cizinců za účelem vyhoštění v Německu, České republice, Maďarsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Výsledky studie jsou konfrontovány s požadavky kladenými Evropskou unií na jednotlivé členské státy směrnicí Rady EU o minimálních požadavcích pro přijímání žadatelů o azyl č. 2003/9/EC, která, jak studie potvrzuje, zůstává v mnoha ohledech nedostatečně implementována do národních právních řádů vybraných zemí. OPU, 7. června 2005

9. 6. 05
...nahoru ▲