Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Migrace a EU
Témata

Migrace a EU

Jednotlivé evropské státy vyvinuly v minulosti odlišné přístupy k řízení mezinárodní migrace. Důvodem byla odlišnost migračních proudů, společenských podmínek, ale také politických tradic a kultury. Paralelně s tímto vývojem začala být od osmdesátých let oblast migrace a azylu předmětem integračních snah Evropské unie. Mezi oblasti, kde je už spolupráce na úrovni EU rozvinutá, patří společná kontrola hranic, sjednocování azylového systému nebo povolení k trvalému pobytu. V posledních letech se navíc usiluje o spolupráci v oblasti řízení pracovní migrace, řešení problému přítomnosti neregulérních migrantů nebo o kooperaci se třetími zeměmi za účelem lepšího propojení migrace a rozvoje. Téma Migrace a EU kriticky sleduje, nakolik je naplňování těchto cílů uskutečnitelné, nakolik budou zájmy jednotlivých států společné či protichůdné a nakolik se skutečně podaří sjednotit evropskou imigrační a azylovou politiku.

Téma vzniklo v rámci projektu Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech" podpořeného Evropskou komisí.Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO) , Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“ Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu , SIRIUS: Dovednosti a integrace migrantů, uprchlíků a žadatelů o azyl na evropských pracovních trzích , Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance , Ne v našich zemích? Uprchlíci, azyl a základní lidská práva ve vzdělávání a práci s mládeží , Mezinárodní pracovní migrace mezi rovností a nerovností , Evropský integrační portál

Migrace a ekonomická krize: implikace pro politiku Evropské unie

28. 6. 10
Studie si klade za cíl poskytnout syntézu a analýzu nejnovějších dostupných údajů, na základě kterých se vyhodnocuje dopad globální ekonomické krize na migranty a migrační politiku Evropské unie. Závěry uvedené ve zprávě jsou především založeny na průzkumu vedené Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) v 27 členských státech, ve kterých působí IOM jakož i v Chorvatsku, Norsku a Turecku....
Regularizace nelegální migrace, Migrace a EU, Pracovní migracepublikace a výzkumy

Stockholm a dál: překonávání nedůslednosti migrační politiky (European Policy Centre Working Paper). Elizabeth Collett

12. 4. 10
Tento text přibližuje ve stručnosti obsah nové studie Elizabeth Collettové „Beyond Stockholm: Overcoming the inconsistencies of immigration policy“ (prosinec 2009), která kriticky hodnotí směřování evropské migrační politiky po přijetí Stockholmského programu pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí. Elizabeth Collettová je politická analytička European Policy Centre (EPC)....
Migrace a EUpublikace a výzkumy

Recenze knihy Carol M. Swainové (ed.): „Debating Immigration“

28. 10. 09 Matouš Bořkovec
Recenze přibližuje sborník textů „Debating Immigration“ sestavený americkou politoložkou Carol M. Swainovou z Vanderbilt University v Tennessee. Styčným bodem všech esejů v knize je snaha postihnout významné rysy veřejné diskuse o imigraci v USA a částečně také v Evropě.
Migrace a EUrecenze

Imigrace jako ultrapravicové téma ve volbách do Evropského parlamentu

21. 10. 09 Alida Bélaiová, Miroslav Mareš
Tento komentář stručně posuzuje roli protipřistěhovalecké rétoriky na úspěchu některých ultrapravicových stran v červnových volbách do Evropského parlamentu. Zatímco v západní Evropě je tato role dominantní, ve středovýchodní Evropě ji zastiňují jiná témata.
Migrace a EUkomentáře

Co chystá Švédsko v oblasti migrace a azylu na své předsednictví?

4. 9. 09 Karolína Babická
Autorka představuje na základě setkání zástupců Caritas Europa s představiteli švédské státní správy, jaké změny chystají v oblasti migrace a azylu v době svého předsednictví. Jedním z hlavních bodů švédského předsednictví je přitom přijetí i tzv. Stockholmského programu.
Migrace a EU, Regularizace nelegální migracečlánky

Úspěchy českého předsednictví EU na poli migrace a azylu

28. 7. 09 Petra Vojnovičová
Text, na jehož vzniku se podílelo více osob z Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, představuje pohled tohoto odboru na aktivity, které byly uskutečněny v rámci českého předsednictví Evropské unii v první polovině roku 2009 v oblasti azylu a migrace....
Migrace a EU, Regularizace nelegální migracekomentáře

Jednání hlav států EU o situaci uprchlíků na jihu Evropské unie na pozadí odsouzení Řecka za nezákonnou detenci mučeného uprchlíka z Turecka

23. 6. 09 Martin Rozumek
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl o porušení článků 3 a 5 odst. 1 a 4 Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách v případě tureckého politického aktivisty a novináře S.D., který byl tureckou policií mučen elektrickými šoky, držením v izolaci, věšením současně za nohy a ramena, a následně protiprávně uvězněn řeckými úřady.
Migrace a EU, Uprchlictví a azylkomentáře

Společný evropský azylový systém: idea versus realita

22. 5. 09 Martin Rozumek
Článek kriticky hodnotí nízkou úroveň ochrany uprchlíků, ke které přispěla nevhodná harmonizace předpisů společného evropského azylového systému na úrovni minimálních standardů. V Bruselu schválené minimální standardy ochrany uprchlíků obecně vedou členské státy ke zpřísňování národních azylových předpisů....
Migrace a EU, Uprchlictví a azylčlánky

Evropský imigrační pakt - z Haagu do Stockholmu přes Paříž

21. 10. 08
Co nového přináší Evropský imigrační pakt? A jaký dopad bude mít na podobu společné imigrační politiky EU? Tyto otázky si pokládá ve svém komentáři publikovaném European Policy Centre Elizabeth Collett. Kritická analýza představuje nejen současný přístup evropských států k cizincům a snahu Evropy udržet přistěhovalectví pod kontrolou, ale i nedostatek realismu při hledání společných postojů.
Migrace a EUčlánky

Současná migrace z nových hraničních oblastí Evropy

25. 8. 08 Kathryn Vincent , Claire Wallace
Rozšířením Evropské unie na východ v letech 2004/2007 získalo Evropské společenství nové sousedy. Země, které byly dříve součástí Sovětské unie (Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Arménie a Gruzie), se nyní nacházejí na „východních hranicích”. Předkládaná zpráva se zabývá lidmi, směřujícími do Unie, i výzkumem jejich domovů....
Migrace a EUčlánky
« | 1 | .. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Migrace a EUzměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect