Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 12. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Menšiny jako oběti kriminality - Výzkumná zpráva FRA

Tato zpráva obsahuje údaje o zkušenostech respondentů z menšin v jednotlivých zemích EU s násilím a trestnou činností. Studie dokládá, že v průměru byly menšiny oběťmi osobní krádeže a napadení nebo jiného ohrožení častěji, než většinová populace. Jeden ze závěrů studie je, že na útoky, vyhrožování nebo závažné obtěžování s vnímaným rasistickým motivem si ze všech etnických nebo národnostních menšin v zemích EU nejčastěji stěžují čeští Romové.

Agency for Fundamental Rights (FRA) varuje ve výzkumné zprávě „EU-MIDIS Data in Focus 6: Minorities as Victims of Crime“ (2012) před vzestupem kriminality spojené s etnickou nenávistí a xenofobií. V roce 2010 zaznamenala ve všech státech EU nejméně 84 000 případů takto motivovaných činů. Nejčastěji jsou v EU terčem útoků, vyhrožování nebo závažného obtěžování s vnímaným "rasistickým" motivem Romové a imigranti ze zemí subsaharské Afriky.

Studie dále přináší zjištění, že téměř každý pátý Rom a příchozí ze Subsaharské Afriky řekl, že v posledních 12 měsících utrpěl alespoň jednou vážné obtěžování. Stejný podíl Romů a respondentů ze Subsaharské Afriky v průzkumu uvedl, že se jim během posledních 12 měsíců stal alespoň jeden „osobní zločin“, který považovali za rasově motivovaný. Většina ovšem nebyla spáchána členy pravicově extremistických skupin.

Publikace je dostupná ZDE

19. 12. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲